Uber driver med landeveisrøveri

DEBATT: Verken Uber eller Haxi har tillatelse til å drive turformidling, men tilrettelegger for det som drosjenæringen og politiet anser som ulovlig transport mot vederlag.

"Stavanger Taxi har eksistert i 101 år, og vi akter ikke å gi etter for multinasjonale konsern med kun profitt som mål", skriver Leif Harald Rye.
  • Leif Harald Rye
    Styreleder i Stavanger Taxi AS
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over seks år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Det har de siste månedene blitt ytret så mangt rundt begrepet «delingsøkonomi». Dette begrepet brukes i mange sammenhenger for å dekke over det som i dagligtalen kalles "svart økonomi". At tjenester som Uber og Haxi får ture frem slik de gjør, med flere politikeres velsignelse, er totalt uforståelig. De to nevnte selskapene driver med ulovligheter som burde blitt stoppet for lenge siden.

Selvstendig selskap

Truls Drageset Dydland skriver i sitt innlegg i Aftenbladet 22. februar at Stavanger Taxi AS eier Stavanger Miljøtaxi AS og Rogaland Taxi AS, noe som er korrekt. Stavanger Miljøtaxi AS er et heleid datterselskap av Stavanger Taxi AS uten ett eneste drosjeløyve. Jeg antar her at Dydland sikter til et selskap med navnet Miljøtaxi Stavanger AS, hvor Stavanger Taxi AS ikke har noen eierinteresser overhodet. Dette selskapet er et selvstendig selskap på lik linje med Norgestaxi, Sandnes Taxi og Sola Taxi m.fl.

Leif Harald Rye, styreleder i Stavanger Taxi.

Uten løyveRogaland Taxi AS er et datterselskap av Stavanger Taxi AS, og innehar heller ikke et eneste drosjeløyve. Rogaland Taxi AS leverer tjenester og leier ut utstyr til Stavanger Taxi AS, Sola Taxi SA, Miljøtaxi Stavanger AS, Haugesund Taxisentral SA, Egersund Taxisentral SA m.fl. Påstandene om at Stavanger Taxi AS eier sine konkurrenter, er derfor totalt feilaktige. Samferdselsutvalget i Rogaland har dessuten bestemt at ingen sentraler i et område kan inneha mer enn 50 prosent av det totale antallet drosjeløyver.

Konkurrerende sentraler

Innenfor det som i drosjenæringen kalles Nord-Jæren kjøreområde, finnes det flere konkurrerende sentraler. I tillegg til de tradisjonelle sentralene i Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg, har både Norgestaxi og Miljøtaxi Stavanger AS etablert seg for noen år siden. De nevnte sentralene på Nord-Jæren konkurrerer både på pris, service, tilgjengelighet m.m.

Momsplikt

Enhver drosjeeier i Norge plikter å betale moms på 10 prosent for persontransport. All inntekt skal det selvfølgelig betales skatt for, noe som flere politikere glatt ignorerer. Både moms, skatter og andre avgifter må betales for å sikre den velferdsstaten vi i dag lever i. Uber, med en antatt verdi på ca. 500 milliarder kroner, bidrar ikke til det norske velferdssamfunnet.

Lav netto

En ansatt drosjesjåfør får en lønn på 42-45 prosent av det som vises på taksameteret ved endt tur, eks. mva. I tillegg må drosjeeier/arbeidsgiver betale feriepenger, arbeidsgiveravgift og OTP (obligatorisk tjenestepensjon) for sjåføren. Det som da er igjen, etter at driftskostnadene er dekket, vil normalt være 12-15 prosent. Dette må arbeidsgiver selvfølgelig betale skatt av. Som arbeidstaker har den ansatte selvfølgelig rett på sykepenger ved sykefravær.

Økonomi, vandel og kompetanse

Drosjen skal også være utstyrt med taksameter. Dette skal være godkjent av Justervesenet, som tar seg betalt for denne godkjenningen. For å kunne ta ut eget drosjeløyve, stilles det krav til økonomi, vandel og kompetanse. Selve drosjen skal også ha egen drosjeforsikring, som er langt dyrere enn vanlig privatbilforsikring. I denne forsikringen er passasjerene selvfølgelig forsikret hvis noe skulle skje.

Mangler tillatelse

11. februar ble den omtalte Haxi-saken behandlet av Gulating Lagmannsrett. Dommen er foreløpig ikke rettskraftig. Retten valgte imidlertid å ikke behandle spørsmålet om hvorvidt persontransport mot vederlag var i konflikt med yrkestransportloven. Retten mente at tilbudet om transport ikke var rettet mot allmennheten på offentlig plass, og valgte derfor å ikke vurdere lovligheten ved selve vederlaget som var ytt for transport. Verken Uber eller Haxi har tillatelse til å drive turformidling, men tilrettelegger for det som drosjenæringen og politiet anser som ulovlig transport mot vederlag.

Betales ikke skatt

Jeg kan ikke se for meg at dette er fremtiden. Stavanger Taxi har eksistert i 101 år, og vi akter ikke å gi etter for multinasjonale konsern med kun profitt som mål. At Uber-sjåførene beholder 80 prosent av det passasjeren betaler, forteller oss at Uber-konsernet tar seg betalt 20 prosent kun for å formidle betalingen. Det kan trygt kalles landeveisrøveri. Dette blir det heller ikke betalt skatt for i Norge.

Kjøreplikt

Drosjene i Norge har i alle år vært tilgjengelige overalt, alltid. Vi har noe som kalles kjøreplikt, dvs. at vi skal være tilgjengelige alltid, uansett om det er lønnsomt eller ei. Vi transporterer daglig barn til og fra barnehage og skole, eldre og syke til lege og sykehus, folk på farten som skal rekke et fly eller møte og feststemte folk som skal hjem etter en fuktig natt på byen.

Vi er der for dere alle, alltid!

LES OGSÅ:

Publisert: