• – Det siste halvåret har det vært vist til utfordringer i skolen i Oslo. En kultur og et system som gjør det vanskelig å mene noe offentlig for ansatte i skolen, skriver Simon Næsse og Siv-Len Strandskog. Her er Simon Malkenes, som i Dagsnytt 18 kritiserte systemet med fritt skolevalg i Oslo. Skjermdump frå NRK

– Mange opplever det belastende å delta i offentlig debatt

DEBATT: Vi må være kritiske til både bestemmelser og kulturer som hindrer offentlige ansatte i å stå frem.