Harrier-saken er bare toppen av isfjellet

DEBATT: Harrier-saken har forhåpentligvis vært en vekker for norske redere som prøver å tjene noen ekstra kroner på å skrape skipene sine på strender i land som ikke stiller krav til sikkerhet og miljø.

– Det er ikke greit å utsette arbeidere og natur i andre land for helse- og miljøfare fordi man ønsker å tjene noen ekstra kroner, skriver Ellen Hambro.
  • Ellen Hambro
    Ellen Hambro
    Direktør i Miljødirektoratet
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fire år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Det var tilfeldigheter som gjorde at vi oppdaget dette skipet, som høyst sannsynlig var på vei ut av Norge for å bli hugget opp på en strand ved kysten i Gadani noen mil fra Karachi i Pakistan.

En motorsvikt utenfor jærkysten satte en stopper for planene. Nå, etter halvannet år, er skipet på vei til Tyrkia. Norsk Gjenvinning tok på seg oppdraget med å hente inn tillatelser og sende det til opphugging i et lovlig anlegg.

Unik i Norge

Harrier-saken er unik i Norge. Aldri før har et skip blitt hindret på sin ferd mot ulovlig skraping på strender, såkalt beaching, hvor arbeiderne jobber under ekstreme forhold med stor fare for liv og helse, og hvor miljøkravene er lik null. Det var Miljødirektoratet som sammen med Sjøfartsdirektoratet og Kystverket og etter tips fra Bellona og NGO Shipbreaking Platform, fikk stoppet Harrier. Vi er glad for at Økokrim prioriterer vår anmeldelse av Julia Shipping Inc og Eide Marine Eiendom AS for forsøk på ulovlig eksport av avfall.

Et nytt EU-regelverk gir håp om bedring.

Miljødirektoratet er stolte over at vi sammen med Sjøfartsdirektoratet og Kystverket og etter tips fra Bellona og NGO Shipbreaking Platform, fikk stoppet Harrier. Vi er glad for at Økokrim prioriterer vår anmeldelse av Julia Shipping Inc og Eide Marine Eiendom AS for forsøk på ulovlig eksport av avfall høyt.

Harrier-saken representerer imidlertid bare toppen av isfjellet. 65 prosent av alle skip som ble skrapet i 2017, ble sendt til beaching. Tallene er fra NGO Shipbreaking Platform, en EU-finansiert samleorganisasjon for miljø-, arbeider- og menneskerettigheter. Flere av skipene har vært på norske hender.

Hvorfor sendes så mange skip til beaching samtidig som de negative konsekvensene for arbeidernes helse og miljøet er så godt kjent?

Komplisert og omfattende

Stavanger Aftenblad er blant mediene som har dekket Harrier-saken tett, og Dagens Næringsliv har den siste tiden skrevet flere saker om temaet. Beskrivelsene i avisene viser hvor komplisert og omfattende markedet for skraping av utrangerte skip er. Det er store penger i metallet fra disse skipene, og millioner å tjene på å selge til mellommenn som gjennom stråselskaper og utnytting av internasjonale regelverk, sender skipene der hvor det er billigst å hugge dem opp og ingen krav til hvordan det skal skje.

Les også

Miljødirektoratet anmelder «Harrier»-eiere

Les også

«Tide Carrier, er alt under kontroll?»

Les også

«Harrier» er på vei til opphugging i Tyrkia

At man ennå ikke har lykkes med å bli enige om et helhetlig internasjonalt regelverk som forbyr beaching, gjør det mulig for redere å fortsette som før. I dag er det bare skip som oppholder seg i EU/EØS når de skal vrakes, som er omfattet av beachingforbudet.

Et nytt EU-regelverk gir håp om bedring. Skipsgjenvinningsforordningen blir sannsynligvis implementert i norsk regelverk i løpet av høsten. Den vil gjelde for alle skip som seiler under EU-flagg og/eller norsk flagg, og stiller krav til at skip skal hogges opp på anlegg som står på en spesifikk liste. Denne listen inneholder anlegg i EØS-området og anlegg utenfor EU som kommisjonen har godkjent.

Bruk listen

Miljødirektoratet anbefaler redere å hugge opp skip ved de anleggene som står på denne listen uavhengig av hvilket flagg skipet seiler under. Det er ikke greit å utsette arbeidere og natur i andre land for helse- og miljøfare fordi man ønsker å tjene noen ekstra kroner når skipet skal skrapes. Harrier-saken har forhåpentligvis vært en vekker for rederinæringen.

Publisert: