Ryfast kan føre til et positivt løft for sentrum

DEBATT: Man kan like eller mislike Ryfast, men for Stavanger sentrum fører det med seg noe veldig positivt og interessant i disse dager. Når fergeforbindelsen Stavanger-Tau legges ned, frigjøres store områder sentralt i Stavanger, områder som kan tas i bruk til «bysenter-funksjoner».

Publisert: Publisert:

«Får vi utviklet Stavanger sentrum til et sted der folk trives og finner seg vel til rette, så fører det til aktivitet og folkeliv», skriver Sigbjørn Husø. Foto: Jon Ingemundsen

Debattinnlegg

  • Sigbjørn Husø
    Cand. arch., by- og landskabsplanlægning
Denne artikkelen er over ett år gammel

Området som frigjøres er nært knyttet til sjøen og ligger tett opp til Stavanger sentrums unike, småskala trehusbebyggelse – her ABC-kvartalet – som både vi fastboende og besøkene er blitt så glad i.

Spennende løsninger

I mange byer har det vært bybranner som har ryddet plass for arealer til nyere utbygging og kreative løsninger i sentrum. I Stavanger er vi så heldige for tiden at vi får stilt betydelige sentrumsarealer til disposisjon på en mye mindre dramatisk måte. Om vi bruker den sjansen vi har fått på en fornuftig måte, åpnes det opp for spennende løsninger av store områder mer eller mindre midt i sentrum av Stavanger.

Et godt resultat forutsetter at det settes av tid til en inkluderende og bred planprosess med reell medvirkning av flere enn handelsstanden i sentrum.

Her ligger muligheter for å bedre forbindelsen mot Østre Bydel med bl.a. Tou Scene. Nærheten til Nytorget gir utfordringer, men også muligheter for interessante løsninger og arealene langs den lange sjølinjen har i seg selv kvaliteter som ikke kan overvurderes. (Dette er bare noen av flere interessante problemstillinger.)

Positivt løft for sentrum

Men å komme fram til kvalitetsløsninger av mulighetene, krever fagkunnskap og bred medvirkning av alle interessegrupper. Det stiller krav til kyndig og faglig tung ledelse. Blir de rette grepene tatt, kan konsekvensene av Ryfast føre til et positivt løft for Stavanger sentrum de færreste så i forkant.

Les også

Bekhuskaien er ikke for salg

Les også

Ja til matkultur, sjøbad og teater!

Et godt resultat forutsetter også at det settes av tid til en inkluderende og bred planprosess med reell medvirkning av flere enn handelsstanden i sentrum. Prosessen må ledes av fagmiljøer som kan sentrumsutvikling i urbane områder. Det hadde for eksempel vært interessant å se hva Jan Gehl (dansk arkitekt og byplanlegger red.anm.) og hans fagfolk i København kunne fått til ved å stå i spissen for en slik planprosess. Får vi utviklet Stavanger sentrum til et sted der folk trives og finner seg vel til rette, så fører det til aktivitet og folkeliv. Erfaringer viser at folk oppsøker steder med et pulserende byliv, og er det ikke det næringsdrivende i sentrum ønsker – å trekke flere folk til sentrum.

Men én ting tror jeg de fleste av oss er enig om: Et statlig tinghus hører ikke hjemme her.

Les også

Nytt Stavanger-tinghus utsatt i inntil fem år

Til glede for alle

La oss krysse fingre og håpe at våre politikere benytter denne muligheten de har fått ved nedleggelsen av fergen til Tau. At de tar de rette grep og legger til rette for en medvirkningsprosess som leder til et inkluderende og attraktivt Stavanger sentrum til glede for oss alle som er glade i byen, og for våre besøkende.

Publisert: