• «Det er sjølvsagt bra om ein kan setje av tid til «fri» leik kvar dag, men viktigare er det kva rom for initiativ, meining, engasjement og aktivitet ein skaper gjennom leikande undervisning», skriv to UiS-forskarar. Gorm Kallestad, NTB scanpix

Er det eigentleg meir friminutt seksåringane i skulen treng?

KRONIKK: Bør barn leike meir fritt i skuletida? Kan leik vere undervisning? Dette er spørsmål som ofte melder seg når skulekvardagen til dei yngste barna blir diskutert.