• «Man har vedtatt lovendringer basert på populistiske ideer om at alle mennesker er i stand til å ivareta sine egne interesser», skriver professor dr.med. Tor Ketil Larsen. NTB scanpix (illustrasjonsbilde)

Rus/psykiatri: Noen ganger er tvang nødvendig – politisk innblanding grenser til det skandaløse

DEBATT: Vi kommer til å oppleve flere tragiske hendelser i årene som kommer dersom man ikke endrer på reglene for bruk av tvang overfor de som lider av psykose og rusmisbruk.