• «Ein høyrer stadig, frå næringstoppar, politikarar og sist i statsministerens nyttårstale, bildet, kor imponerande og vellukka omstillinga i regionen har vore. Kva omstilling?», spør Magne Tolo. NTB Scanpix

Omstillinga bort frå oljeavhengigheita er knapt byrja

DEBATT: Medan det enno er relativt gode tider og kapital og kompetanse i distriktet, burde det satsast langt meir enn hittil på nye næringar og ny industri som kan sikra arbeid og inntekter for framtida.