Parforholdet og jobben påvirker hverandre; god forståelse av likestilling er viktig begge steder

KRONIKK: Hva vet vi om sammenhenger mellom parforhold og jobbsituasjonen? Vel, de påvirkes gjensidig, viser det seg.

Par som har det godt sammen, har det oftere også bedre på jobben. Folk som har det godt på jobben, har det også oftere bedre hjemme.

Debattinnlegg

 • Ingerid Bø
  Ingerid Bø
  Dr. philos., pensjonert forsker, UiS
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over tre år gammel

Både gode og dårlige parforhold får ringvirkninger i arbeidslivet. Tilsvarende kan arbeidslivet være både belastende og berikende for parforholdet. Noen eksempler på forskningsfunn kan vise tendenser som er registrert. Tendenser beskriver aldri hver person i en gruppe.

Ansatte som bekymrer seg om problemer med barna, er mindre tilfredse og effektive på jobb.

Problemer føder problemer

Ansatte som bekymrer seg om problemer i parforholdet, er mindre effektive på jobben. Har du kranglet med din partner, farger det ofte negativt av på jobben; du trives mindre og blir lettere deprimert. Den i et par som føler seg sviktet, kjenner ofte sinne overfor den andre. Sinne hindrer intimitet – en alvorlig påkjenning for et parforhold.

Det har vist seg at samlivsproblemer under svangerskap er en helserisiko for mor og barn, og dårlig helse hos mor og barn er selvsagt uheldig for mors jobb. Påkjenninger i mors jobb blir i sin tur påkjenning for fars jobb – med negative ringvirkninger tilbake til parforholdet. Ansatte som bekymrer seg om problemer med barna, er mindre tilfredse og effektive på jobb. Personer som skiller seg, får høyere sykefravær på jobb enn de som forblir sammen.

En god situasjon for barna, bidrar til at de voksne trives og yter på jobb.

Positiv spiral

På den positive siden: Et godt parforhold virker positivt på evne til å fokusere på jobb, på opplevelsen av å ha støtte og på personens ressurser, både fysisk og psykisk. Parforholdet virker dermed på jobbinnsatsen og på muligheten for å kunne mestre jobbens utfordringer. Gode, stabile parforhold setter i gang en vinningsspiral til beste for alle parter, både hjemme og på jobb.

Sammenhengen mellom et godt parforhold og god ytelse på jobb går også via foreldreskapet. Når foreldre samarbeider som et lag, øker de sjansen for at barna har det bra. En god situasjon for barna, bidrar til at de voksne trives og yter på jobb.

Solid kunnskap i arbeidslivet om hva kjønn betyr hjemme og ute, kan bidra til gode prosesser.

Likestillingen hjemme

Og i morgen møter de opplagt og full av energi på jobben. Eller?

Blant faktorer som betyr noe for at parforhold skal fungere godt, ser det ut til at grad av likestilling spiller en vesentlig rolle. Ulikestilte par viser mer mistrivsel og depresjon og mer arbeid−familie-konflikt. Likestilling på jobb avhenger av likestilling hjemme – likestilling hjemme avhenger av likestilling på jobb. Når både ledere på jobb og paret hjemme forstår denne sammenhengen, øker sjansen for at de klarer å bidra aktivt til å styrke likestillingen.

At så mange familiekonflikter og helseproblemer vokser ut av ulikestilling, er et sterkt argument for å engasjere seg for likestilling. Hjemme må det blant annet handle om at begge i paret går inn for rettferdig fordeling av plikter og friheter, og at de snakker sammen om hverdagserfaringer og valgmuligheter.

Arbeidslivet må blant annet gi tydelig støtte til farspermisjon. Jo mer slik støtte, jo mer tar fedre permisjon. Tilsvarende må det handle om å motvirke at gravide opplever seg diskriminert og motvirke at spillereglene i arbeidslivet i praksis straffer bruken av ordninger som foreldrepermisjon. Forventninger om at kvinnene skal ta mest permisjoner, og favorisering av ansatte som ikke har omsorgsansvar, støtter ikke likestilling. Solid kunnskap i arbeidslivet om hva kjønn betyr hjemme og ute, kan bidra til gode prosesser.

Grad av støtte fra en arbeidsleder påvirker om kravene på jobb oppfattes som en positiv utfordring eller som en påkjenning.

Andre vesentlige faktorer

Hvilke andre trekk ved arbeidslivet betyr noe?

 • Lite selvbestemmelse for de ansatte ser ut til å gi mer konflikt mellom arbeid og familie og mindre trivsel og mestring. Da er det bekymringsfullt at andelen arbeidstakere som mener de har mye innflytelse på egen arbeidssituasjon, var 12 prosent lavere i 2016 enn i 2009, og at 45 prosent av de spurte mente det norske arbeidslivet beveger seg i en mer autoritær retning (Falkum et al., 2016).
 • Å oppleve at du lærer på jobben og at du ser jobben som viktig, er meningsfullt. Foreldre som hadde en sterkere opplevelse av at jobben var meningsfull, rapporterte mindre arbeid−familie-konflikt.
 • Både menn og kvinner som opplever økt arbeidspress på jobb, har en økt tendens til å oppføre seg på en ubehagelig og sint måte overfor sin partner hjemme. Langvarig eksponering for stress på jobb går sammen med samlivsproblemer og skilsmisse. Stort arbeidspress går sammen med flere tegn på psykisk påkjenning, slik som for eksempel depresjon, mageproblemer og søvnproblemer. Kombinasjonen av høye krav og lav kontroll øker risiko for sykefravær.
 • Grad av støtte fra en arbeidsleder påvirker om kravene på jobb oppfattes som en positiv utfordring eller som en påkjenning.
Les også

Fire av ti: Arbeidslivet blir mer autoritært

At arbeidsorganisasjoner formulerer sin familiepolitikk – også skriftlig, bidrar til å si tydelig fra om at familiebehov blir forstått og respektert.

Omsorg og tydelighet

Hvordan kan arbeidslivet bidra? Å justere krav eller styrke kontrollmuligheter og støtte peker seg ut. Å gi arbeidsledere opplæring i å være støttende, har vist seg produktivt. Når arbeidsplassen er kjennetegnet av omsorg for de ansatte, og av at de ansatte ser arbeidets hensikt, opplever de mening og støtte. At arbeidsorganisasjoner formulerer sin familiepolitikk – også skriftlig, bidrar til å si tydelig fra om at familiebehov blir forstått og respektert. Dette kan bety mye for de ansattes trygghet – og for parforholdet.

Disse eksemplene fra et stort forskningsfelt om den gjensidige påvirkningen mellom arbeidsliv og familieliv tyder på at arbeidsplasser har mye å vinne på å utvikle sin familiepolitikk ut fra kunnskapen som fins om hva som kan støtte og styrke parforhold.

Les også

– Ledere, ta vare på arbeidsgleden!

Les også

Tina Bru: «Verdien av kvinner i arbeid»

Les også

Solamøtet: – Norge trengte den krisen vi har hatt


Les også

 1. Hvordan få mot til å få flere barn?

 2. Alle må med  –  ikke bare mor og far

 3. Opplæringen og likestillingen

Publisert:
 1. Arbeidsliv
 2. Familiepolitikk
 3. Foreldrepermisjon
 4. Likestilling
 5. Kjønn

Mest lest akkurat nå

 1. Savnetsaken i Sør-Afrika: Nå reiser Kripos tilbake til Sedgefield

 2. Tre lokale kokker kjemper om å bli Norges neste Bocuse d’Or-finalist

 3. Trenger man å trene hvis man går 10.000 skritt om dagen? Eksperten svarer

 4. Full alarm da Øystein Pettersen ble fløyet til sykehuset

 5. Død mann funnet ved lastebil utenfor Bergen

 6. Ungdommer i Sør-Vest har en kjip rekord bak rattet