Vi må ta unge foreldres psykiske helse på alvor

DEBATT: Småbarnsforeldres psykiske helse glemmes i det kommunale helsetilbudet.

Jeg mener vi bør undersøke muligheten for å tilby screening av gravide og foreldre i barsel og småbarnsperioden for symptomer på fødselsdepresjon.
  • Mette Vabø
    Ordførerkandidat Stavanger Venstre
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Å få barn og ha små barn er en psykisk påkjenning. Det snur opp ned på livet, og det er vanligere enn man tror å streve den første tiden. Det er imidlertid ikke alltid lett å få hjelp. Det vil Venstre endre på.

Når du ikke har sovet eller dusjet på flere dager, oppvasken flyter over, dere krangler om problemstillinger som før var bagateller og du går hvileløs rundt på gulvet, byssende på et barn som skriker. Da hjelper det ikke at noen forteller deg at det du opplever nå er helt normalt.

Uten kart og kompass

Forskning viser at norsk helsepersonell fortsatt mangler rutinger for å fange opp gravide og foreldre med små barn som strever. Dessverre er det vanlig å ikke vite hvor du skal henvende deg når du har det vanskelig. Det er vanlig å oppleve mangel på kontinuitet og kommunikasjon mellom tjenestene som skal hjelpe deg når du sliter med vanskelige følelser i svangerskapet, etter fødsel eller i småbarnsperioden. Du står altså uten kart og kompass, midt i en situasjon der det aller største ønsket ditt er å mestre å ta godt vare på barna dine.

Det er fortsatt kapasitetsmangel i psykiske helsetjenester ute i kommunene, og psykisk helse har fortsatt ikke fått den plassen eller oppmerksomheten den fortjener. Det var først i 2021 at psykisk helse ble innlemmet i Helsedirektoratets fødselsveileder, og en fastlege vil i dag etter å ha gjennomført sin utdanning, kun ha hatt én time undervisning om foreldres psykiske helse. Det er knapphet på hender og hoder ute på helsestasjonene. Vi mangler systemene for å se de som strever.

Forskning viser at de 1001 første dagene fra svangerskapet starter til barna våre har begynt i barnehagen, er av avgjørende betydning for livet videre. Vi trenger mer åpenhet om foreldres psykiske helse og mindre stigma om vanskelige følelser som kommer under svangerskap, barsels- og småbarnsperioden.
Derfor bør Stavanger kommune tilby alle nye familier en oppfølgingssamtale i løpet av den første måneden etter fødsel, der foreldrenes mentale helse er tema. Det kan forebygge fødselsdepresjon.

Vær våkne for fødselsdepresjon!

Alle helsestasjoner bør kunne tilby kompetent psykisk helsehjelp. Det betyr å øke bemanningen på helsestasjonene, utvide åpningstidene og sørge for at tilbud om hjemmebesøk etter fødsel gis automatisk, i tråd med nasjonale retningslinjer.

Jeg lover å være garantist for at åpen barnehage videreføres og styrkes som sosial møteplass og lavterskeltilbud for småbarnsfamilier. Samtidig skal Venstre være pådriver for at ansatte i alle helsetjenestene skal få flere muligheter til å lære mer om barn og foreldreomsorg. Jeg mener også at man vi bør undersøke muligheten for å tilby screening av gravide og foreldre i barsel og småbarnsperioden for symptomer på fødselsdepresjon. På samme måte som vi screener mennesker for fysiske lidelser når vi vet de er i risikosonen.

Psykisk helse er like viktig som fysisk helse og kan få alvorlige konsekvenser om det ikke tas på alvor. Det er på tide at vi i Stavanger kommune bygger et langt sterkere lag rundt familiene og gjør det lettere å be om hjelp. Det vil være et viktig steg framover for bedre psykisk helse for både barn og foreldre.

Publisert: