Det kulturelle og sosiale miljøet i Svankevigå er i fare

DEBATT: Reguleringsplaner i Stavanger kommune utarbeides av private selskaper. Det er det nok mange som ikke vet – jeg visste det ikke før jeg begynte med innsamling av informasjon til min bacheloroppgave i sosiologi i vår.

«Å bygge et godt lokalmiljø tar tid, og om RIMI-bygget og Dokken får stå, kan byggene og menneskene i Svankevigå sammen få fortsette å utvikle det sosiale miljøet», skriver Andreas Bakke Ringstad. Her Svankevigå med havnesiloene i bakgrunnen.
  • Andreas Bakke Ringstad
    Andreas Bakke Ringstad
    Innlegget baserer seg på min bacheloroppgave i sosiologi fra i år
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Det er lovpålagt å involvere allmennheten i medvirkningsprosesser når større planer skal utføres, men når i prosessen medvirkningen skjer, og hva som kan medvirkes på, blir ofte mer uklart. Svankevigå og områdene rundt er et av de siste stedene i byen hvor det finnes gamle bygg som leies ut billig til lokale aktører som skaper ikke-økonomiske verdier for Østre Bydel og Stavanger. Nå er også Dokken fra 50-tallet og det gamle RIMI-bygget truet – og dermed er også det kulturelle og sosiale miljøet i Svankevigå i fare.

Drastisk forandret

Gjeldende reguleringsplan vedtok å rive de to byggene i 2015. Siden den gang har området blitt drastisk forandret fra et sted mange oppfattet som utrivelig til et trygt, offentlig rom full av kultur og sosial aktivitet. Nå er det et nytt reguleringsforslag – plan 2757 – inne til høring, og den forrige reguleringsplanen legges fremdeles til grunn for arbeidet: byggene skal rives.

I medvirkningsprosessen som ble utført, kommer det frem et sterkt ønske om å beholde miljøet som har vokst frem i området.

I min bacheloroppgave har jeg snakket med og observert det store kulturelle og sosiale engasjementet som har utviklet seg i Svankevigå de siste årene. Scenekunstkollektivet RIMI/IMIR, som startet opp i 2016, er en av byens mest unike kulturaktører – mye fordi det gamle RIMI-bygget har så høy takhøyde og lav husleie. I Dokken, på andre siden av viken, har Storhaug Snekkerforening på to år opparbeidet seg over 150 medlemmer. En allsidig miks av mennesker som av forskjellige grunner – det er mye utlendinger og eldre mennesker som bruker verkstedet – har behov for en sosial møteplass.

Et område som Svankevigå er i stadig endring. En snart ti år gammel reguleringsplan presenterer ikke et planområde som det er i dag. Eller i morgen. Å bygge et godt lokalmiljø tar tid, og om RIMI-bygget og Dokken får stå, kan byggene og menneskene i Svankevigå sammen få fortsette å utvikle det sosiale miljøet.

I medvirkningsprosessen som ble utført, kommer det frem et sterkt ønske om å beholde miljøet som har vokst frem i området. Utbygger svarer at de er under den oppfatning at «lagerbygget Dokken fra 1950-tallet ikke nødvendigvis tilfører området kvaliteter» men at det er «de kulturelle og kreative virksomhetene som tilfører området en verdi». Bygningene som står i den lille viken i Østre Bydel er ikke frikoblet aktiviteten i området, men er betingelser for at engasjement og sosiale entreprenører i det hele tatt har fått utviklet seg. Om byggene rives, og området gjøres om til en byggeplass, vil ikke de lokale engasjementene ha noe sted å flytte til; det finnes knapt gamle bygg til dette formålet igjen i byen.

Føler sterkt eierskap

Selv om brukerne av Svankevigå ikke er eiere på papiret, føler de et stekt eierskap som bygger på en opplevelse av at Svankevigå er et felles prosjekt, basert på alternative verdier, som skapes hver dag, sammen. En reguleringsplan må innebære en helhetlig vurdering der alle verdier tas med i beregningen. Ikke bare økonomisk vinning for privateide utbyggerselskaper.

Publisert: