• Nå når stadig flere velger sunnere og mer miljøvennlig meny, for ikke å glemme at mange bevisst velger vekk sauekjøtt på grunn av den stygge behandlingen av rovdyr i konflikten, skal sauebonden da gjøre det som verken snekkeren eller bakeren kunne, nemlig å tvinge forbrukeren til å spise det han nekter å slutte å levere? Gorm Kallestad, NTB Scanpix

Hvorfor insisterer noen sauebønder på å leve på 1800-tallet?

Hvorfor skal det være verre for en sauebonde enn utøvere av andre yrker å forandre det som må forandres?