• – Høringsinstansene har brukt dyrebar tid på å snakke til døve ører i saken om endring av yrkestransportloven i forhold til drosjevirksomhet, skriver Morten Eriksen. Pål Christensen

Offentlige høringer, sløsing med ressurser?

DEBATT: Er bruken av offentlige høringer sløsing med samfunnsøkonomiske ressurser?