• «Anlegget vil være synlig fra alle høyder på Nord-Jæren. Konsekvenser for «Landskap», «naturvern/biologisk mangfold» og «verna vassdrag» er vurdert til – 2, det nest verste», skriver Eivind Salen. Illustrasjonbilde/Scanpix

Vindkraftverk på Vardafjell er en skam

DEBATT: Det å snakke om at vi gjør noe godt for verden og blir Europas batteri ved å produsere strøm til 4000 hus på Sviland, er en vits.