• Tore Thorsen meiner at det kunne vere ein idé å skrive ei bok om rogalandsk litteraturhistorie. Her Kjartan Fløgstad, Janne Stigen Drangsholt, Alexander Kielland, Inger Bråtveit, Tore Renberg og Ingrid Z. Aanestad som var seks av de 50 nominerte kandidatene til «Tidenes rogalandsbok».

Kva med ei rogalandsk litteraturhistorie?

DEBATT: Kan me laga ei oversiktleg bok med korte biografiar over forfattarar frå Rogaland og med korte omtalar av dei mest kjende bøkene deira? Kunne det la seg gjera?