• Dei store oljeselskapa sine aksjar slit, og landa rundt oss kuttar i klimautsleppa. I Norge aukar utsleppa, og Høgre held eit jamt trykk på sine populistiske, oljevennlege utspel, ofte krydra med pompøse ord og vendingar som «masseledighet» og «økonomisk ruin». Kåre Eikeland

Høgre sin nye oljepopulisme tåkelegg

DEBATT: Medan dei grøne partia samlar historisk høg støtte, både her heime og ute i Europa, satsar Høgre på å vinne valet med oljepopulisme. Slik sviktar dei rolla som styringsparti.