Vi vil utvikle Stavanger sammen – og justere litt

DEBATT: I høst valgte innbyggerne i Stavanger å gi tilslutning til et nytt politisk flertall. Det må nødvendigvis føre til noen justeringer politisk – også i utbyggingspolitikken i kommunen.

Publisert: Publisert:

En del av planområdet for Madla – Revheim-utbyggingen. Det nye flertallet i Stavanger vil ha inn flere familieboliger. Foto: Rambøll/DRMA

Debattinnlegg

  • Kari Nessa Nordtun
    Ordfører i Stavanger (Ap)
  • Dag Mossige
    Gruppeleder, Stavanger Ap
  • Anders Fjelland Bentsen
    Nestleder, utvalg for samfunnsuvikling i Stavanger (Ap)
  1. Leserne mener

Vi har stor forståelse for at slike endringer kan oppleves ulikt. I den senere tid har flere store utbyggingsselskaper uttrykt sin skuffelse i avisene etter flertallsvedtak i ulike politiske organer. Gjennomgangsmelodien virker å være en forventning om at politikken i kommunen skal stå helt fast, selv etter et valg med et historisk politisk skifte som resultat.

La oss bare slå det fast umiddelbart: Det blir endringer i politikken som føres, også hva gjelder utbygginger og boligpolitikk.

Befolkningsutviklingen

Stavanger har de siste årene endret sin demografi i retning av færre barnefamilier. Vi opplever at store utbygginger på Klepp, på Bogafjell og i andre områder utenfor Stavanger tiltrekker seg barnefamilier fra Stavanger.

Dette medfører igjen at vi må legge ned barnehageplasser, og at vi sliter med å fylle opp enkelte skoler. Befolkningsframskrivningene viser en stadig eldre befolkning, spesielt i Stavanger. Da må politiske tiltak til for å få en mer balansert vekst i befolkningen, i tråd med den infrastrukturen vi har bygget opp gjennom mange år – og skal bygge videre på. Det betyr, blant annet, å legge til rette for flere familieboliger i større utbyggingsprosjekter, som på Madla/Revheim.

Arbeiderpartiet har gjennom mange år vært klare på at vi ønsker en endring i politikken. Vi ønsker en tydeligere satsing på barnefamilier. Det betyr gode barnehagetilbud, gode skoler, mer kvalitet i SFO, gode fritidstilbud, god framkommelighet, tilgang på arbeid og altså attraktive familieboliger – til en pris det er mulig å leve med.

Disse ambisjonene finner vi også hos våre samarbeidspartier i det nye politiske flertallet.

Justeringer og dialog

Så er det viktig å understreke at kommunen fortsatt er avhengig av en god dialog og godt samarbeid mellom politikere og private utbyggere. Det kreves ikke dramatiske endringer for å gjøre Stavanger mer attraktiv, men det må gjøres justeringer, også i bolig- og utbyggingspolitikken.

Både kompetansen og investeringskapitalen ligger hos utbyggerne, mens ansvaret for de store politiske linjene og utviklingsmålene altså ligger hos politikerne.

Vi kommer derfor til å ta initiativ til dialog med næringen, slik at de kan bli bedre kjent med vår politikk og våre ambisjoner for Stavanger i årene framover og diskutere hvordan vi sammen kan gjøre byen rustet for framtidig vekst – og sikre at Stavanger fortsatt skal være en best mulig by å leve og bo i.

Publisert: