Birkevold i Bakvendt-Paradis

DEBATT: Harald Birkevold presenterer torsdag 5.12 en analyse av debatten om Paradis. Hovedpoenget til Aftenbladets kommentator er overtydelig: Å frita det nye, rød-grønne flertallet i Stavanger for ansvaret for at Aker BPs videre satsing kanskje ikke skjer i Stavanger, men på Fornebu – eller i beste fall for regionen, i Sandnes.

Vil Aker BP slå seg ned i Sandnes – og ikke i Paradis i Stavanger (bildet) – fordi «intern uenighet i det nye flertallet» i Stavanger har ført til nye utredninger, kort tid etter at sentrumsplanen er vedtatt? spør John Peter Hernes (H).
  • John Peter Hernes
    John Peter Hernes
    Gruppeleder i Stavanger kommunestyre (H)
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over tre år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Ansvaret for at det rød-grønne flertallet ser ut til å rote dette til med faglig sett helt unødvendige strafferunder med ny saksbehandling, mener Birkevold kan legges til at undertegnede i Aftenbladet har brukt uttrykket «vi skal opptre rettedølsk». Dette skal ha vært så provoserende på opposisjonen at de ikke kan forventes å verken tenke eller handle klart. Dette er jo i beste fall en grov undervurdering av det nye flertallets evne til og ansvar for å tenke og handle rasjonelt og selvstendig.

I de mange politiske debattene jeg har deltatt i har jeg knapt hørt politikere fra opposisjonen henvise til det uttrykket. Det er det strengt tatt folk fra mediene som har hengt seg opp i.

Hva «rettedølsk» virkelig var

Birkevold har sin egen tolkning av at «rettedølsk» skal bety at lover og regler skal omgås. Det er helt feil. Det var jo slett ikke omgåelse av regler som var Arne Rettedals styrke – men å bygge brede allianser, og få ting avklart raskt – enten svaret ble ja eller nei. Og det var gjennom brede samarbeid og tverrpolitisk vilje til handlekraft at Stavanger ble reddet fra den katastrofen det ville vært å sitte uten nye næringer etter at hermetikkindustrien forsvant.

Hvis Birkevold hadde tatt seg bryet med å sitere mer fra artikkelen hvor uttrykket «rettedølsk» ble brukt, kunne han tatt med to viktige moment. For det første: «Hernes avviser likevel at kommunen skal gi noen form for frikort.» Dernest, og enda viktigere, en henvisning til Ap’s Kari Nessa Nordtun: «Også hun er veldig positiv til at det skjer en videre utvikling av området langs Hillevågsvatnet». At daværende gruppeleder for byens tredje største parti, Christian Wedler fra Frp ble sitert på å være «overbegeistret», var kanskje ikke så overraskende, men det stoppet ikke der. Også Per Thorbjørnsen i Venstre uttalte: «Initiativet med å få inn Aker BP er svært positivt.»

Det var altså ingen «provosert opposisjon» til Aker BPs planer i Paradis, men en bredt politisk forankret, positiv grunnholdning. Kari Nessa Nordtun var selv den som i behandlingen av sentrumsplanen tok vekk ønsket om en egen områdeplan for Paradis, og i det året hun har hatt kontakt med utviklerne, har det aldri kommet noe signal om at det likevel skulle være nødvendig. Hverken i opposisjon eller posisjon har Ap verbalt ytret seg annet enn positivt.

Manglende handlekraft

Det har med andre ord hele veien ligget godt til rette for en rettedølsk-anno-2020-behandling der alle lover, regler, høringsfrister og så videre selvsagt skal tas på alvor. Men med samarbeid på tvers av partier, med utbyggere, naboer og administrasjon for å raskest mulig finne de beste løsningene for byen. Det ville man hatt all mulig anledning til gjennom behandling av det reguleringsplanforslaget som nå er kommet. Og der muligheten selvsagt også har vært åpen for å kunne konkludere med at det ikke er mulig å få Aker BPs behov passet inn i Paradis.

Isteden blir resultatet av intern uenighet i det nye flertallet, og manglende evne til å skjære gjennom, at man sparker ballen videre og ber om nye runder med utredninger (les: ny kommunedelplan/områdeplan). Her har Næringsforeningen helt rett: Vedtaket om krav til områdeplan kommer som resultat av en politisk hestehandel.

Naturlig nok får Stavanger beskjed om at Aker BP ikke har tid til å vente de tre årene en ny områdeplan vil ta (etter at vi brukte syv år på å vedta en sentrumsplan, som inkluderte Paradis). Og de sier indirekte det alle nå lurer på: Er det egentlig noen som helst hjelp i en områdeplan? Byens nye flertall ombestemmer seg jo uansett når det legges frem reguleringsplaner som er helt i tråd med nylig vedtatte områdeplaner.

Vær så god, Sandnes!

Istedenfor at noe skjer, bruker vi nå tid på debatt om debatten. Og vi får utsagn fra det nye flertallet om at «hvis Aker BP ikke finner Stavanger attraktivt nok, får det bare være. Da får de heller stå i kø til Fornebu».

Dette står i skarp kontrast til det vi nå ser fra våre venner i sør, i Sandnes. Jeg er helt sikker på at Stanley Wirak (Ap), Pål Morten Borgli (Frp) og Inger Klippen (H) ikke vil krangle vekk muligheten til å få 2500–3000 nye arbeidsplasser sentralt i Sandnes. Der kommer det heller aldri til å komme krav om runde på runde med nye utredninger. Sandnes vil tvert imot gjøre det de kan for å få Aker BP til å etablere seg i Sandnes. Lykkes de, vil de nok sende mange varme tanker til det nye flertallet i Stavanger, som ga dem en slik utrolig og uventet lissepasning.


Publisert: