Vi kan skape 30.000 nye arbeidsplasser på få år

NÆRINGSUTVIKLING: I løpet av få år er det mulig å skape minst 30.000 nye arbeidsplasser i Stavanger-regionen. Det viser beregninger Næringsforeningen har gjort. Er vi en region som er rigget for å få dette til?

Koronakrisen har fått fram lagånden i samfunnet, den må vi ta med oss videre for å samarbeide om nye arbeidsplasser i regionen, mener administrerende direktør i Næringsforeningen, Harald Minge.

Debattinnlegg

 • Harald Minge
  Harald Minge
  Adm. direktør, Næringsforeningen i Stavanger-regionen
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

Våren var preget av krisehåndtering og strakstiltak. Nå handler det om å få opp aktiviteten, fortsette omstillingen, forsterke vårt eksisterende næringsliv og konsentrere oss om nye muligheter. Hva skal Stavanger-regionen satse på?

Næringsforeningen har kartlagt planer og muligheter innenfor flere næringer. Det dreier seg blant annet om karbonfangst og lagring, havvind, havbruk, helseteknologi, datasentre, samferdsel, droner og smartby-teknologi.

Oljeindustrien er skuldrene

Vi har et næringsliv som presser på, men disse jobbene skaper vi bare ved hjelp av et regionalt samspill mellom bedriftene, kommuner, fylkeskommune, akademia og forskning. Tilrettelegging, gode rammebetingelser og tempo er avgjørende faktorer. Krisen vi har vært gjennom stiller store krav til oss alle.

Før sommeren justerte heldigvis Stortinget petroleumsskatten slik at vi fortsatt kan ha en kraftfull leverandørindustri som tar ledelsen når det gjelder transformasjon og omstilling. Det er på skuldrene av et 50 år gammelt teknologieventyr vi skal etablere mange av de nye næringene og arbeidsplassene. Alternativet var å sende titusener av ansatte i industrien ut i ledighet, full brems i det grønne skiftet og omstilling. En leverandørindustri med brukket rygg er et dårlig utgangspunkt for å skape nye jobber.

Senter for innovasjonsforskning ved universitetet har analysert hvilke næringer Rogaland bør satse på framover. Professors Rune Dahl Fitjar med kolleger identifiserer hvilke spesielle forutsetninger regionen har for å lykkes, basert på eksisterende kompetanse og næringsstruktur.

Region, ikke kommuner

Så langt er hovedkonklusjonen at regionen må omstille seg til næringer som er beslektet med det eksisterende næringslivet. Det er ikke bare å bestemme seg for å bli verdensmester i en helt ny næring. Fitjar sier at regioner med såkalt beslektet mangfold mellom næringer har større omstillingsevne fordi de lettere kan kombinere kunnskap fra flere områder og drive med kompetanseoverføring for å utvikle nye næringer.

Hvordan lykkes vi? På Kalberg i Time planlegges et datalagringssenter med mulig potensial for 58.000 årsverk over en tiårsperiode og 8300 faste nye arbeidsplasser fra 2032. Stikkordet er samhandling. Vi må tenke region og ikke kommunegrenser. Kalberg vil kunne gi store ringvirkninger for hele regionen, og er derfor et regionalt anliggende som krever engasjement og oppslutning fra hele Nord-Jæren. Men er det enkelt når det ikke finnes et forvaltningsnivå som forener alle disse kommunene?

Det beste fra koronatiden

Næringslivet og offentlig sektor har samarbeidet tett under pandemien. Dette kan vi bygge videre på hvis vi vil skape 30.000 nye arbeidsplasser i løpet av de neste årene. Vi kan benytte anledningen til å lage en regional strategi hvor man for en gangs skyld setter seg et klart mål, setter av de nødvendige ressursene og bestemmer seg for hvem som har ansvaret for gjennomføringen av strategien. Alle disse tre kriteriene har til nå vært fraværende i regionale næringsplaner. Er det mulig å få til et regionalt og forpliktende samarbeid mellom kommunene på strategisk nivå når det gjelder næringsutvikling? Og hva skjer etter at kommunenes felles næringsutviklingsselskap Greater Stavanger bringes til opphør?

Publisert:
 1. Oljeindustrien
 2. Næringsliv
 3. Sysselsetting

Mest lest akkurat nå

 1. To til legesjekk etter trafikkulykke på E39

 2. Bygget Norges billigste sykkel- og gangsti, helt uten byråkrati

 3. June Kommune klarer seg fint, hun. Men du skal ikke kimse av mannen inni blusen

 4. For 30 år siden skremte denne gjengen vannet av foreldre og rektorer i Sandnes

 5. At det finnes barn i Norge, i Sandnes, som ikke bor på en fast adresse, er nesten ikke til å tro

 6. Stor test av 15 brød: To får toppkarakter