• «Det må legges bedre til rette for at barn under to-årsalderen får mulighet til å utvikle den tilknytningen først og fremst til mor, men også til andre nære omsorgspersoner», skriver Marit Hølland Paulsen (KrF). NTB scanpix

Skal ny kunnskap om mor og barn få konsekvenser?

FAMILIEPOLITIKK: Hvis vi skal ta inn over oss nyere kunnskap om den grunnleggende betydning for barnets sunne utvikling tilknytningen til mor har, konkret også for barnehjernens utvikling, er vi nødt til å gjøre endringer.