Er kronikker fra UiS ledelsesstyrt merkevarebygging?

DEBATT: Kronikker og debattinnlegg må skrives når engasjementet er trigget og en har noe på hjertet.

«Våre og kollegaers kronikker, debattinnlegg og andre medieytringer oppleves ikke å være et resultat av toppstyrt merkevarebygging», skriver Elisabeth Enoksen og Ingunn T. Ellingsen.

Debattinnlegg

 • Elisabeth Enoksen
  Førsteamanuensis ved Institutt for sosialfag, UiS
 • Ingunn T. Ellingsen
  Professor ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, UiS
Publisert: Publisert:

Som akademikere og forskere skal vi være nøyaktige, selvkritiske og etterrettelige. I forskningsformidling jobber vi grundig og lenge med vitenskapelige artikler vi skriver. I tillegg er publiseringsprosessene langdryge. Ofte er det flere runder hvor anonyme fagfeller setter sine kritiske øyne på teksten før den, hvis artikkelen er god nok, går gjennom nåløyet til tidsskriftet.

Raskt og omskiftelig ordskifte

I det offentlige ordskiftet er det annerledes. Ordskiftet er raskt og omskiftelig. Tekster må utvikles raskt og har til hensikt å treffe en pågående debatt eller bidra til debatt gjennom å rette oppmerksomhet mot aktuelle (samfunns)-forhold. Det kritiske blikket vi blir brynt på i annen vitenskapelig virksomhet, skal vi rette utad. Vi skal være kritiske fagfeller til forhold vi mener det er viktig å sette søkelyset på. I kronikker og debattinnlegg har forfattere et større rom for spissformuleringer og meningsytringer, og er mer fristilt de vitenskapelige krav som ellers stilles til kunnskapsformidling.

Denne kronikken er ikke skrevet fordi det var vår tur på den omtalte listen.

I en meningsytring i Aftenbladet publisert 21. mai, skriver forfatterne Cecilie Schou Andreassen og Helge Holgersen at «Aftenbladet redaksjon og avisas lesere burde gjøres oppmerksom på hva som motiverer de kronikker de får tilsendt fra dette miljøet». Miljøet de viser til er Institutt for sosialfag, og bakgrunnen er at noen ansatte i fjor ble oppfordret til økt synlighet i mediene gjennom en tidsplan for kronikkskriving. Hvorvidt tidsplanen var et godt grep skal vi ikke diskutere her, det ble behørig debattert internt.

Ut av komfortsonen

Vi ble uansett utfordret på vårt samfunnsoppdrag som formidlere og deltakere i det offentlige ordskiftet. Kronikker og debattinnlegg må skrives når engasjementet er trigget og en har noe på hjertet. Ikke fordi en blir pålagt å gjøre det. Så vidt vi kjenner til, var det heller ingen som forholdt seg til den foreslåtte ukeplanen. Likevel kan alle enhver trenge en liten dytt ut av komfortsonen av og til for å våge å uttale oss om saker som engasjerer og kan ha offentlig interesse.

Kanskje kan vi si at akademikere skal utvikle en åttende sans – en kritisk sans – som riktignok kan gjøre oss vanskeligere å lede, men som gir en trang til å stille kritiske spørsmål til saker og beslutninger. Vi mener det er en styrke ved akademia, og noe vi skal hegne om. Det betyr selvsagt ikke at alle kritiske spørsmål og meningsytringer har en naturlig plass i det offentlige rom. Noen hører hjemme på interne møter eller i ulike utvalg, mens andre hører hjemme i kollegafellesskapet, enten det er i kontorgangen eller rundt lunsjbordet (noe vi for øvrig savner i disse tider …).

Opplever takhøyde

La oss til slutt tilføye, i tilfelle noen fortsatt skulle være i tvil: Denne kronikken er ikke skrevet fordi det var vår tur på den omtalte listen. Våre og kollegaers kronikker, debattinnlegg og andre medieytringer oppleves ikke å være et resultat av toppstyrt merkevarebygging. Vi vil bidra i samfunnsdebatt når vi har noe vi vil formidle – fordi vi er engasjert og fordi vi opplever takhøyde til å ytre oss, uavhengig av posisjon og synspunkt.

Les også

 1. «Det kan se ut som at ledelsen ved deler av UiS er særlig opptatt av hvordan ting tar seg ut»

 2. UiS-rektor om omdømme-kritikk: – En beskrivelse jeg overhodet ikke kjenner meg igjen i

 3. – Får rektor Mohn korrekt informasjon?

 4. – Eg har full tillit til at eg får den informasjonen som trengs for å gjere ein god jobb som rektor

Publisert:
 1. Debatt
 2. Samfunnsdebatt
 3. Kronikk

Mest lest akkurat nå

 1. Han er ny direktør i Jærmuseet

 2. Nå kan du få «Regå» i hagen

 3. Ja, det er lov med viltkjøring på Motorveien...

 4. Ble tobarnsmor med 18 års mellomrom: – Jeg er ikke lenger så skråsikker

 5. Mourinho: – Finner ikke ord

 6. Kissel reddet Bordsons drømmedebut: - Han bar laget på ryggen