Nei til høyblokker på Kristianslyst!

UTBYGGING: Vi ønsker å beskytte miljø, friluftsliv og et godt bomiljø på Kristianslyst i Hillevåg.

Undersøkelser viser at barn som bor i blokker er mindre ute enn andre barn, da avstanden til hjemmet blir større. Barn ønsker ikke å leke i skyggen under en høyblokk, med farlige vindkast.

Debattinnlegg

 • Saadiya Javid
  Stavanger
 • Anne Marit Kristiansen
  Stavanger
 • Vidar Mørch
  Stavanger
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

Midt i nabolaget, som er regulert til småhusbebyggelse, har Base Property planer om å bygge høyblokker og forsamlingslokale. Skal det fortettes for enhver pris?

Langs bussveien på riksvei 44 er det allerede godkjent fortetting på rundt 1400 boenheter. Det bygges flere blokker, flere er under planlegging og ingen av disse er høyere en 5 etasjer. Hvorfor bygge 8 etasjer i småhusbebyggelsen? Hvordan skal bydelen akseptere ytterligere 180 boenheter ved atkomsten til Vannassen med de konsekvenser det innebærer for bomiljø og kvalitet?

Fysisk og psykisk disharmoni

Høyhus midt i småhusbebyggelsen vil ikke bare gi en fysisk disharmoni, men også en psykisk belastning, da byggene vil overskygge småhus og leke/uteplasser. Hva gjør det med et område når en masse mennesker blir stuet sammen i blokker i en bydel som sliter med nok fastleger, nok barnehageplasser og fulle klasserom?

Bydelen Hillevåg scorer lavt på levekårsundersøkelser. Vi bør gjøre Stavanger attraktiv for barnefamilier, slik at vi unngår fraflytting til andre kommuner. Det må tilrettelegges for at flere aldersgrupper kan trives, med en sammensetning av boliger som kan fungere som varige løsninger.

Ja til fortetting, men ikke til enhver pris, sa Hanna Maria van Zijp, byplanlegger og tidligere journalist /redaktør i Arkitektnytt. Vi er enige med henne. Det stiller høye krav til kvaliteten i byggesaker hvis alle forhold skal telle, for eksempel bomiljø, grøntdrag, trafikk, barnevennlighet med mer.

Grøntareal kan blir fortrengt

En av byens viktige grønne korridorer strekker seg i dag fra sjøen, langs sørsiden av høyblokken mot Vannassen. De nye blokkene vil bygges slik at grøntområdet innsnevres og gjør grøntkorridoren til en smal sti og skygger for uteområder og boliger.

Hvordan vil Regionalplanen for Jæren 2050 fungere i praksis? Fører Regionalplanens krav til grøntareal til at utbyggere bygger høyt for å maksimere inntjening? Forskning viser at en nødvendigvis ikke oppnår høyere befolkningstetthet om man bygger i høyden.

Bør det komme en veiledning til utbyggerne om hvordan planen skal tolkes i nye, etablerte og blandede områder? Grøntarealet står i fare for å bli fortrengt av blokker. Skal virkelig kommunen og våre folkevalgte la utbygger definere hvordan bydelen skal utvikles?

Blokkbarn mindre aktive

Når de nye boenhetene skal være «miljøvennlige» med betydelig mindre parkeringsplasser, og det i tillegg vil komme et forsamlingslokale som kan leies til private samlinger inkludert leie til NML et par ganger i uken, vil det føre til økt parkeringsbehov i form av fremmedparkering /gjesteparkering. I det hele tatt vil det føre til økt trafikk og køer i et allerede trafikkert område Kristianslyst -Hillevåg. Lange køer i dette området og farlig skolevei er ikke ønskelig for noen.

Undersøkelser viser at barn som bor i blokker er mindre ute enn andre barn, da avstanden til hjemmet blir større. Når det planlegges høyblokker betyr barnevennlighet kun å sette opp lekeplass, da er all forskning om høyhus og barn glemt. Barn ønsker ikke å leke i skyggen under en høyblokk, med farlige vindkast.

Vi har laget en underskriftskampanje mot høyhus midt i småhusbebyggelsen på Kristianslyst. Den finner du her: https://www.opprop.net/nei_til_hoyhus_midt_i_smahusbebyggelsen_pa_kristianslyst

Hva gjør det med et område når en masse mennesker blir stuet sammen i blokker i en bydel som sliter med nok fastleger, nok barnehageplasser og fulle klasserom?
Publisert:
 1. Byutvikling
 2. Base Property

Mest lest akkurat nå

 1. – Vi står og stamper mot et stort selskap som ikke vil føre dialog

 2. Vekter ble kuttet med kniv på legevakten

 3. Ruskeværet torsdag var bare en liten forsmak på det som kommer i helgen

 4. Sola truer med veto i Bymiljøpakken

 5. Hun er den nye kommune­direktøren i Randaberg

 6. Bodde i hver sin etasje i boligblokk i Stavanger