Vi vil ha et barnevern med nok tid til alle barna

BARNEVERN. Stavanger Arbeiderparti tar barnevernet på største alvor og har vært med på å øke antallet ansatte i barnevernet. Vi ønsker i tillegg en bemanningsnorm, som innebærer nok ansatte til at ingen blir sittende med mer enn et gitt antall saker.

Barnevernstjenestene er en kommunal oppgave. Dermed har også vi lokalpolitikere et ansvar for å tilegne oss nødvendig kunnskap som gjør oss i stand til å ta gode beslutninger som kommer sårbare barn og unge til gode, skriver Ap-politikerne.

Debattinnlegg

 • Lotte Hansgaard
  Kommunestyrerepresentant, Stavanger Ap
 • Ida Bøe
  Kommunestyrerepresentant, Stavanger Ap
 • Frode Berge
  Frode Berge, medlem av Utvalg for oppvekst og utdanning, Ap
Publisert: Publisert:

Det er ikke vanskelig å mene noe om barnevernet i Norge. Ikke sjelden skaper barnevernet nasjonale overskrifter. Dette gjelder spesielt når noe har gått galt. Også myndighetene har de siste årene gjort flere gjennomganger av barnevernet. Noen av dem – som NOU 2017–12 Svikt og svik og Helsetilsynet sin rapport «Det å reise vasker øynene» – har vært svært omfattende.

I Stavanger er også vi som politikere opptatt av å ha en forsvarlig barnevernstjeneste. Vi er stolte av dem som i vår kommune hjelper barn, unge og familier som har det vanskelig, og som hver dag går på jobb for å gjøre en forskjell.

Stressende hverdag

Vi i Arbeiderpartiet vet at det er de ansatte som utgjør grunnmuren i tjenesten.
Men vi vet også at hver kontaktperson sitter med et høyt antall saker. Dette ble også påpekt i Rogaland revisjon sin rapport som vi fikk fremlagt i januar 2020.

Dette innebærer en stressende hverdag med mindre tid til å følge opp hvert enkelt barn og hver enkelt familie, og mindre anledning for de ansatte til å oppdatere seg faglig. Dette er også noe fagforening FO i flere år har vært tydelige på.

Med en ordning som i Norge, der barnevernstjenestene er en kommunal oppgave, har også vi lokalpolitikere et ansvar for å tilegne oss nødvendig kunnskap som gjør oss i stand til å ta gode beslutninger som kommer tjenesten – og dermed sårbare barn og unge – til gode.

Selv om mange vil argumentere for at flere ansatte neppe vil løse alle utfordringer som barnevernet står overfor, mener vi dette kan være et riktig sted å starte. Den sittende regjeringen har ikke vært interesserte i å være med på å legge til rette for flere øremerkede stillinger til barnevernstjenesten. Da blir de svakeste blant oss prisgitt politikere som faktisk vi satse på sitt kommunale barnevern.

Flere stillinger

Et enstemmig kommunestyre gikk i fjor inn for å øremerke fire nye stillinger til tjenestens førstelinje – kontaktpersonene. Det er dem som daglig er i kontakt med fortvilte unge mennesker og deres familier. Flertallspartiene har foreslått å øke antall ansatte i barnevernstjenesten med ytterligere to nye kontaktpersonstillinger i Stavanger. Altså, vi viderefører vårt eget barnevernsløft fra 2019 -2022 hvor vi la inn 10 stillinger totalt. Vi tenker at dette er et tydelig signal som viser at vi tar barnevernet på alvor.

I tillegg har Stavanger Arbeiderparti programfestet at vi ønsker en bemanningsnorm, en ordning som innebærer nok ansatte til at ingen ansatte blir sittende med mer enn et gitt antall saker. I barnevernet er ingen saker like, og mange beslutninger er kompliserte og følsomme. Barnets beste er det overordnede prinsipp i barnevernet. Mange forhold avgjør hva hvert enkelt barn og hver familie trenger. Beslutninger krever tid og kapasitet. Det høye arbeidspresset innenfor et felt som følges nøye og med kritisk blikk fra utsiden, er alene en god grunn til å øremerke stillinger. Forhåpentligvis kan dette lette trykket på en tjeneste som lenge har slitt med at ansatte får nok og slutter.

Det beste barnevernet

For Arbeiderpartiet er det viktig å ha en tydelig og faglig retning også når det kommer til barnevern. En retning som tydeliggjør at vi politikere er opptatt av tjenestetilbudet innbyggerne skal motta. Hvordan vil vi at innbyggerne skal møte barnevernet i vår egen kommune? Ønsker vi at de barn og familier som har behov for hjelp skal møte kontaktpersoner som har tid og kapasitet? Ønsker vi et barnevern som til enhver tid er godt oppdatert på kunnskap og forskning?

Svaret på disse spørsmålene er selvsagt ja. Derfor er vi glade for at vi sammen med flertallspartiene er tydelige i vårt budsjett på hvordan vi tenker at stillingene skal forvaltes.

Publisert:
 1. Barnevern
 2. Stavanger

Mest lest akkurat nå

 1. Kristian utlover dusør til den som kan hjelpe ham

 2. Mann funnet med stikkskader i Stavanger

 3. Akkurat nå er strømprisen rekordhøy

 4. Da PST varslet helse­vesenet på Kongs­berg i 2018, var det en helt annen sak som vakte mest be­kymring

 5. Slik spredte smitten seg fra tv-kanalen til Sødal bede­hus

 6. – Utfallet har blitt som det har blitt. Familien har hatt, og har, det tøft