Mange olje- og gassbedrifter er klare til å satse grønt

INNOVASJON: Regionens bedrifter er klare for omstilling. En undersøkelse gjennomført av Universitetet i Stavanger og Næringsforeningen viser at nær 70 prosent av selskapene vil foreta en nysatsing i løpet av den neste treårsperioden. Nesten halvparten retter blikket mot fornybar energi.

Mange har lurt på om olje -og gassnæringen mener alvor med å ta en ledende rolle når det gjelder satsing på fornybar energi. Vår undersøkelse viser at hele 46 prosent svarer at de i all hovedsak tror at deres nysatsing vil være knyttet til det grønne skiftet.

Debattinnlegg

 • Harald Minge
  Adm. direktør, Næringsforeningen i Stavanger-regionen
 • Silje Haus-Reve
  Postdoktor, Handelshøgskolen, UiS og forsker II ved Senter for Innovasjonsforskning, UiS/NORCE
Publisert: Publisert:

Framover må det skapes tusenvis av nye arbeidsplasser i Stavanger-regionen. Både etablert næringsliv og nye bedrifter må tenke nytt. Hovedspørsmålene er hva skal vi leve av framover, hva som er våre konkurransefortrinn og våre beste forutsetninger for å lykkes? Har vi egentlig et omstillingsdyktig næringsliv, og er det riktig at vårt næringsliv ønsker å sette seg i førersetet for å skape nye grønne arbeidsplasser?

Klare for omstilling

Spesielt de to siste spørsmålene er behørig besvart i undersøkelsen Universitetet og Næringsforeningen presenterer. Svaret er i aller høyeste grad ja. Undersøkelsen ble gjennomført i september og 250 bedrifter har deltatt i kartleggingen. Målet har vært å se på om bedriftene er rigget for omstilling og fornying, og hvilke forutsetninger som ligger til grunn for å gjøre en nysatsing.

Hovedfunnene viser at 69,5 prosent av bedriftene vil foreta en nysatsing i løpet av den neste treårsperioden. Av disse vil hele 45,9 prosent rette denne mot fornybar energi. De viktigste forutsetningene for å gå inn i ny bransje er at organisasjonen er tilpasningsdyktig og lærevillig, at kunnskapen er relevant for andre bransjer, at man har kompetanseheving av egne medarbeidere og at det er en endring i primærmarkedet.

På spørsmål om hva den nye satsingen vil innebære, er det et flertall som vil satse på nye produkter eller tjenester i eksisterende marked, etterfulgt av eksisterende produkter eller tjenester i nye markeder. En av tre bedrifter har dessuten også planer om å satse på nye produkter i nye markeder. Mange er villig til å ta betydelig økonomisk risiko knyttet til nysatsingen. Undersøkelsen viser også at koronapandemien i liten grad påvirker bedriftenes beslutning om å satse på nyvinninger. Det er tilnærmet lik andel av bedriftene som mener at pandemien har positiv innvirkning, som andelen som mener at de blir negativt påvirket.

Bruk kunnskapen vi har

Ut fra dette kan vi si at faktorene som fremmes som viktige for omstilling – og som også finner støtte i forskning – er at beslektet kunnskap er relevant for å omstille. Det handler mye om hvordan vi skal utnytte den kompetansen vi har, for en stor del bygget på et 50 år gammelt teknologieventyr med olje og gass og hundre år med vannkraft. Tilgjengelig infrastruktur, fysiske møteplasser for samarbeid og kunnskapsoverføring på tvers av bransjer og tilgang på forskningsbasert kunnskap, er de faktorene bedriftene sier har vært mindre avgjørende for omstillingen inn i en ny bransje.

Debatten har de siste årene gått høyt om hvorvidt olje -og gassnæringen mener alvor med å ta en ledende rolle når det gjelder satsing på fornybar energi. Denne undersøkelsen svarer på dette spørsmålet. Hele 46 prosent oppgir at de i all hovedsak tror at deres nysatsing vil være knyttet til det grønne skiftet. Dette er ikke bare bedrifter innenfor olje og gass, men også flere andre bransjer. Blant dem finner vi konsulenttjenester, bank og finans, offentlige virksomheter, helse etc. Det er ingen tvil om at flere av de tjenestene og produktene som trengs innenfor fornybar energi, kan dra veksler på kunnskapen i leverandørindustrien. Det er en faktor som holder kostnadene nede, samtidig som det alt satses mye på eksport.

Sats på beslektede næringer

Hvordan kan vi bruke disse dataene? Senter for Innovasjonsforsking på Handelshøyskolen UiS/NORCE vil bruke undersøkelsen videre i forskningen. Hvordan utvikler dette seg over tid? Vil næringslivet klare å omstille seg? Hva er status om ett eller tre år? Hvilke faktorer er det som har vært avgjørende i en omstilling?

Næringsforeningens prosjekt «Nye muligheter» handler om å bidra til å skape nye arbeidsplasser. Regionen står i et veikryss, ny kurs skal stakes ut og da er det nødvendig med en kunnskapsbasert omstilling som er forankret i en strategi som næringslivet kjenner seg igjen i, nemlig at vi har størst sjanse for å lykkes hvis vi satser på beslektede næringer.

Publisert:
 1. Omstilling
 2. Fornybar energi
 3. Universitetet i Stavanger

Mest lest akkurat nå

 1. «Glimt av gammel storhet – og masse rør og rot. Men det viktigste denne kvelden var kanskje ikke kvaliteten på Kristian Valens show.»

 2. Kvinne brukte superlim på naboens elbil-lader

 3. Et enkelt Messenger-spørsmål fra en slektning ble til et mareritt for Rune Nedrebø

 4. Da hun fikk påvist det arvelige genet, fikk hun valget. For henne var det aldri et spørsmål.

 5. Trafikkuhell i Hillevåg

 6. Hadia Tajik-erstatter klar for Stortinget – tre kandidater til maktrolle i Rogaland