Sp slår ring om norske jobber, Høyre!

DEBATT: Vi arbeider for nasjonal kontroll med naturressursene, og for oss er det ikke et mål at Norge stadig skal tilnærme seg EU.

«For Sp i verdiskapningsfylket Rogaland er næringslivets rammevilkår av aller høyeste prioritet», skriver Tor Inge Eidesen i Sp.

Debattinnlegg

 • Tor Inge Eidesen
  Tor Inge Eidesen
  3. kandidat stortingsvalglista i Rogaland, Sp
Publisert: Publisert:

I et leserinnlegg i Aftenbladet 1. februar går Høyres Margret Hagerup hardt ut mot Senterpartiets handelspolitikk. Leserinnlegget er det siste i rekken av flere innlegg Høyre har hatt på trykk i aviser over det ganske land, der man under forskjellige navn og med lokale tilpasninger angriper Senterpartiets EU-motstand.

Høyre går til valg på å melde Norge inn i EU. Vi i Senterpartiet er glad for at flertallet i Norge ikke er enig med Høyre, og at vi aldri har blitt en del av EU. Senterpartiet kommer til å fortsette med å kjempe mot at Norge skal bli en del av EU.

Vi ønsker å føre en aktiv næringspolitikk der vi setter verdiskapning basert på våre naturressurser i forsetet.

Høyre tar feil

Hagerup og Høyre tar feil når de prøver å skape et inntrykk av at Sp vil bringe Norge inn i en Brexit-lignende tilstand og overlate eksportindustrien til et endeløst byråkrati og stengte grenser. For Sp i verdiskapningsfylket Rogaland er næringslivets rammevilkår av aller høyeste prioritet. Vi tar i vårt stortingsvalgprogram til orde for å utrede alternativer til EØS-avtalen som styrker norsk selvråderett og sikrer eksportadgangen til det indre marked. Vi vil videre jobbe for å erstatte EØS-avtalen med handels- og samarbeidsavtaler med EU. Det er her vesentlig å trekke fram at en eventuell ny avtale må være plass og gi gode vilkår for norske interesser før en eventuelt går ut av eksisterende avtale.

«Vi vet hva vi har, men ikke hva vi får», skriver de. Hagerup og Høyre synes tydeligvis at EØS-avtalen ikke har noen feil eller mangler. Her nevnes både markedsadgang og en plass rundt bordet som fordeler med EØS, mens Høyre vanligvis trekker dette fram som mangler ved EØS-avtalen i diskusjoner om Norges tilknytning til EU. Hun nevner heller ikke at etter Storbritannias uttreden av EU, har det indre markedet i EU/EØS blitt mindre. Storbritannia er faktisk Norges største handelspartner om vi regner med oljesektoren. Hagerup synes heller ikke det er noe problem at Norge faktisk ikke har tollfri adgang til det indre markedet bl.a. for fisk. Tollsatsen for bearbeidede fiskeprodukter er betydelig og har trolig begrenset mulighetene for å øke verdiskapningen basert på norskprodusert fisk.

Gresset kan væe grønnere

Brexit-avtalen er en svært omfattende avtale. Den er tilpasset det bilaterale forholdet mellom EU og Storbritannia og er selvsagt ikke en avtale vi i Sp mener Norge skal kopiere. Den viser imidlertid at det er mulig å regulere samhandlingen mellom EU og andre land på en annen måte enn fullt medlemskap eller «halvmedlemskap» gjennom EØS. Det er også verdt å merke seg at en har funnet fram til løsninger som ivaretar nasjonal sjølråderett på en bedre måte enn i EØS-avtalen, samtidig som en har god markedsadgang. Gresset kan faktisk være grønnere på den andre siden.

Vi ønsker å føre en aktiv næringspolitikk der vi setter verdiskapning basert på våre naturressurser i forsetet. Handelspolitikken må bygge opp under våre interesser enten det gjelder å legge til rette for eksport, eller beskyttelse av nasjonal produksjon for eget marked. Vi vil ikke selge ut norske naturressurser, men tvert imot hegne om vårt nasjonale eierskap. Vi vil at folket i Norge fortsatt skal eie norsk fisk, norske fossefall, norsk olje og gass og norsk jord og skog. En klok nasjonal forvaltning bidrar til at mange får glede av våre rike naturressurser, og har vært en hovedkilde til vår nasjonale velstand.

Står opp for norske interesser

Sp tror på desentralisering av makt, og tjenester nær folk. Vi arbeider for nasjonal kontroll med naturressursene, og for oss er det ikke et mål at Norge stadig skal tilnærme seg EU. Vi vil stå opp for norske interesser, og vi kommer til å være den tydeligste motstanderen til et Høyre som arbeider for norsk EU-medlemskap.

Les også

 1. – Sp gambler med EØS-avtalen og setter jobbene i fare

Publisert:
 1. Debatt
 2. Margret Hagerup
 3. EØS
 4. Brexit
 5. EU

Mest lest akkurat nå

 1. Flere naboer var vitne til hendelsen

 2. Kristian utlover dusør til den som kan hjelpe ham

 3. Mandag morgen var strømmen rekorddyr

 4. Da PST varslet helse­vesenet på Kongs­berg i 2018, var det en helt annen sak som vakte mest be­kymring

 5. Slik spredte smitten seg fra tv-kanalen til Sødal bede­hus

 6. – Utfallet har blitt som det har blitt. Familien har hatt, og har, det tøft