Tar fra de svakeste, hvor skal dette ende?

DEBATT: Er det virkelig verdt å forringe livskvaliteten til de eldre og de utviklingshemmede i Randaberg for å spare noen driftsmidler?

«Skal vi dit hen at pengene styrer alle våre avgjørelser?» spør Kåre Pedersen om behandlingen av eldre og utviklingshemmede i Randaberg.
  • Kåre Pedersen
    Frustrert pårørende
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Hvor har det blitt av empatien og medfølelsen? Skal vi dit hen at pengene styrer alle våre avgjørelser? Randaberg kommune klarer ikke å ta seg av de eldre som sårt trenger en sykehjemsplass, på tross av at et halvt sykehjem står tomt og bare venter på pasienter.

For ett år siden var Vistestølen et fullt operativt sykehjem. Istedenfor å gi de eldre den sykehjemsplassen de har behov for, har man bestemt seg for å opprette en institusjon for utviklingshemmede i den ene halvdelen av sykehjemmet. Derfor må de eldre klare seg hjemme så godt de kan, selv om de har rundet 100 år og selv om de faller og skader seg.

Rive bofellesskapene

Samtidig har kommunen bestemt seg for å rive ett av bofellesskapene som noen av de utviklingshemmede har kalt sitt hjem de siste 30 årene. Dette på tross av at en teknisk evaluering i 2021 ga bofellesskapet i Dalveien ytterligere 20 års levetid.

I kommunevedtaket fra 16. desember 2021 heter det at kommunen gir de utviklingshemmede et tilbud om å flytte til Vistestølen. Når det eksisterer et rivningsvedtak på hjemmet ditt, vil svært få om noen oppfatte det som et tilbud.

Flertallet av kommunepolitikerne og kommuneadministrasjonen ser for seg at man kan spare driftsmidler ved å legge ned bofellesskapene og heller etablere en institusjon på Vistestølen.

Nekter å forandre kursen

Selv om man ikke kan vise til en eneste kommune som har lyktes med denne strategien, nekter man å forandre på kursen. Det har kommet frem et vell av motforestillinger fra alle kanter av landet, men her vikes det dessverre ikke en tomme.

Hvorfor ikke la Vistestølen sykehjem forbli et sykehjem og bofellesskapene forbli bofellesskap. Det må være den mest kostnadseffektive løsningen. Da slipper man å bruke penger som man ikke har til å gjøre halve Vistestølen om til en institusjon, og så slipper man skuffelsen når man innser at man må se langt etter konsulent Devold sine fiktive driftsbesparelser. Så lenge ingen andre kommuner har klart å dokumentere driftsbesparelser med denne strategien, er det overveldende sannsynlig at det ikke finnes noen driftsbesparelser.

Alle taper

Resultatet blir etter vår mening mange utviklingshemmede som mistrives sterkt i en institusjon, og som bare har et ønske og det er å returnere til bofellesskapene. Livene til de utviklingshemmede er basert på trygghet, og den tryggheten tar man fra dem med flytting til Vistestølen. Det kan ta flere år for å gjenopprette denne tryggheten. Samtidig kommer mange eldre til å ha ønske om en sykehjemsplass, men de må istedenfor komme seg gjennom en utrygg hverdag alene utsatt for fall og skader.
Med andre ord; alle taper, til og med kommunen!

Undersøkelser har entydig vist at kvaliteten på de tjenestene kommunen leverer i en institusjon er dårligere enn de tjenestene kommunen leverer i de mindre bofellesskapene. På grunn av at det er færre fagarbeidere i en institusjon, forsvinner den personlige omsorgen til de utviklingshemmede. Man trenger ikke å være rakettforsker for å forstå at dette forringer livskvaliteten til de utviklingshemmede.

Eldrebølgen dundrer inn over oss, og behovet for sykehjemsplasser er følgelig økende i tiden som kommer. Hvorfor bygger man da om halvparten av et eksisterende sykehjem til en institusjon for utviklingshemmede? De eldre har behov for sykehjemsplasser nå.

Er det virkelig verdt å forringe livskvaliteten til de eldre og de utviklingshemmede for å spare noen driftsmidler? Erfaringene fra andre kommuner gir dessuten lite håp om å spare driftsmidler i den størrelsesordenen man er forespeilet. Hvorfor ikke lære av andre kommuners feil?

Vi har full forståelse for at Randaberg kommune må spare penger i årene som kommer, men det er heldigvis flere veier til reduserte budsjetter. Man må ikke ta fra de svakeste i samfunnet, selv om det i utgangspunktet virker som minste motstands vei.

Publisert: