Slipp Forsand fri!

DEBATT: Sammenslåingen av Sandnes og Forsand kommuner har vært omstridt, men nå må striden bilegges en gang for alle.

Forsand hører ikke til i Sandnes, det er bare å se på kartet, skriver innsenderen.
  • Liv Berstad
    Sandnes
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Det er mulig at prosessen har vært korrekt selv om flere har hevdet det motsatte. Premissene for denne sammenslåingen er uansett endret. Et innbyggerinitiativ i Forsand har ført til at statsforvalter Bent Høie nå tilrår at Forsand- delen i nye Sandnes blir overført til Strand. Allerede i 2016 vurderte daværende fylkesmann Magnhild Meltveit Kleppa at en sammenslåing mellom Forsand og Sandnes kommuner var en lite fornuftig løsning. Hun gikk derfor inn for at Forsand gikk sammen med Strand og dannet en større Ryfylke kommune.

Kartet viser at dette åpenbart er en rett vurdering. Det er derfor vanskelig å forstå at Stortinget likevel vedtok sammenslåingen til nye Sandnes. Det er riktig at Forsand tok kontakt med Sandnes for å drøfte en mulig sammenslåing. Den største (og eneste?) drivkraften var å beholde ferjen over Høgsfjorden etter åpningen av Ryfast.

Feil å undergrave Ryfast

For politikerne i Sandnes må dette ha fortonet seg som litt av en gavepakke. Geografien kom helt i skyggen av de mulighetene politikerne der så for seg. Mange hadde ennå ikke kommet over det forsmedelige tapet av Høgsfjord-røret til fordel for Ryfast. Og med Preikestolen, et solid fond og utsikter til fremtidige kraftinntekter, var det få politikere som hadde motforestillinger. Og de må ha tatt for gitt at også vi andre i Sandnes delte den samme entusiasmen.

I mai 2016 ble vi i Sandnes invitert til å si vår mening om en mulig sammenslåing med Stavanger og Sola. Men ingen spurte oss om hva vi mente om en sammenslåing med Forsand. Det kan jo tenkes at det er flere med meg som ikke har vært overbegeistret over denne løsningen. Jeg er uenig i privat ferjedrift over Høgsfjorden. Dette har allerede belastet økonomien i kommunen og vil sannsynligvis kreve kommunale tilskudd i mange år.

I tillegg er det prinsipielt feil å underminere Ryfast. Storsamfunnet har investert over 11 milliarder kroner i dette prosjektet. Da må en ikke legge til rette for konkurrerende løsninger. Også for mange i Ryfylke er trolig Ryfast den foretrukne løsning da tunnel gir en helt annen fleksibilitet enn ferje.

Døgndrift av Høgsfjordsambandet var et vilkår i konsesjonstildelingen til Boreal men det har vel aldri vært en realitet? Og når ferjen ikke går må forsandbuen kjøre gjennom både Strand og Stavanger kommuner for å komme til eget kommunesenter. Og det er vel dette flere på Forsand nå tar inn over seg.

Et forslag til kommunevåpen som Sandnes kommune aldri fikk bruk for.

Mistet juvelen i kronen

Målet om å beholde ferjen trumfet nok for mange det faktum at tilhørigheten til Strand er større. Så hvis det ikke er så mye igjen for Forsand, hva er det da som er igjen for Sandnes? Vi mistet Preikestolen til Strand. Dette skulle være selve juvelen i den nye kommunen og denne stoltheten skulle pryde et nytt kommunevåpen. Preikestolen skulle være basis for en omfattende satsing på turisme i den sammenslåtte kommunen.

Men slik gikk det ikke, og Stanley Wirak mente dette var regissert av politikere i Stavanger. Geografien er realiteten her, vi trenger ikke konspirasjonsteorier for å forstå det som skjedde. Den andre sentrale forutsetningen for Sandnes var et kraftfond og utsikter til betydelige fremtidige kraftinntekter. Sandnes har ikke eiendomsskatt, og slike ekstra inntekter ville derfor ha gitt kjærkomne bidrag til en slunken kommunekasse.

Men fondet er tømt. I det siste møtet i kommunestyret i Forsand før sammenslåingen med Sandnes, bevilget politikerne penger med raus hånd til gode formål og sikret sånn sett at pengene kom innbyggerne i Forsand til gode, og ikke gikk inn i det store sluket i den nye kommunen. Wirak sa nylig at kommunen ville bruke mer enn inntektene fra kraften på utvikling av Forsand. Da er det vel ikke noe ekstra å hente derfra heller?

En rettssak vil bli en farse

Mange kommuner sentraliserer for å effektivisere og forbedre kvaliteten på sine tjenester. I Sandnes går vi i motsatt retning og ekspanderer i utkanten. Er det dette vi vil? Forsand har en geografisk tilhørighet til Strand og et utbredt felles bo- og arbeidsmarked. En privat ferjedrift over Høgsfjorden er ikke bærekraftig for noen. Satsingen på turisme med utgangspunkt i Preikestolen blir Strand sitt ansvar og mulighet. Og de fremtidige kraftinntektene viser seg å ikke dekke merkostnadene med å drifte Forsand bydel.

Pål Morten Borgli kaller prosessen som er initiert av innbyggere i Forsand for en farse. Det får stå for hans regning. Han truer videre med rettssak om Departementet følger anbefalingen fra Statsforvalteren. Hvis det skjer blir det virkelig en farse – regissert av Borgli selv. Det har gått stor prestisje i denne saken, men nå må fornuften seire. Slipp Forsand fri!

Vi mistet Preikestolen til Strand. Dette skulle være selve juvelen i den nye kommunen og denne stoltheten skulle pryde et nytt kommunevåpen. Men slik gikk det ikke.
Publisert: