En nullvisjon for jordvern ville hindret nedbyggingen

DEBATT: Martin Håland i Sandnes Senterparti sammenligner vern av hver eneste kvadratmeter dyrket jord med nullvisjon av drepte i trafikken. Altså at det er umulig. SV mener en nullvisjon for jordvernet ville hindret nedbygging.

Vi i Sandnes SV mener Sandnes må ta sin del av ansvaret for å nå regjeringens mål om å redusere nedbygging til maks 2000 dekar for hele landet.
  • Heidi Bjerga
    Heidi Bjerga
    Sandnes SV
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Vi er sterkt uenig med Sp i at nullvisjoner ikke kan brukes som verktøy for å oppnå gode resultat. Nullvisjonen av trafikkdrepte står seg godt, og både kommuner, fylker og staten bruker mye ressurser nettopp på forebygging og tiltak for å hindre at folk blir drept.

Hvis matjorden er viktig for Sp, burde dere virkelig gi posisjonskameratene deres beskjed om at dere ikke aksepterer nedbygging og omdisponering. I stedet velger dere å etablere deponi på områder med stor verdi for arts- og naturmangfold, i områder med myr og rødlistearter. Dere argumenterer i møtesalen mot fakta i rapporter og påstår blant annet at rødlistet vipe ikke finnes, selv om de er registrert i området over flere år.

Les også

Holdningen til jordvern gir grunn til håp

Sandnes må ta ansvar

Ikke nok med det, dere sier at vi ikke trenger mer enn én meters vegetasjonsbelte langs vassdrag, selv om dere burde vite at det trengs minst 10 meter for å ivareta biologisk mangfold, for å hindre utvasking av jord og tilsig av næringsstoffer fra landbruket i vassdragene.

Så til Regionplan for Jæren og søre Ryfylke, som jeg har stemt for. Selvfølgelig har jeg det, men jeg har ikke stemt for nedbyggingen som Håland viser til. I regionalplanen er det kommunene, inkludert Sandnes, sine omdisponeringer som ligger til grunn for tallene. I Sandnes er dette omdisponeringer som Sp har vært med på å vedta.

Vi i Sandnes SV mener Sandnes må ta sin del av ansvaret for å nå regjeringens mål om å redusere nedbygging til maks 2000 dekar for hele landet.
Regjeringen ber også kommunene om å tilbakeføre ikke-utbygde områder til LNF-områder. Det er offensivt, og noe vi i SV er enig i. Det blir spennende å se om Sp også støtter opp om dette når vi skal behandle høringssvarene som kommer inn i forbindelse med arbeidet med ny kommuneplan nå.

Les også

Nå er jordvern alvor, og kan ikkje lenger berre vera ord i festtalar!

Si nei til fire felt

I Aftenbladet 2. juni tar også leder av Jordvernforeningen i Rogaland til orde for en nullvisjon. Han påpeker at det er i kommunene nedbyggingen skjer. SV vil bidra til redusert nedbygging. Håpet vårt er at Sp og blir med på laget, og for eksempel sier nei til fire felt og 110 km/t på E39 mellom Hove og Ålgård. Der ryker nemlig over 400 dekar.

Til slutt vil jeg minne om at all omdisponering av areal bidrar til klimakrisen, og at vi må stoppe omdisponering av landbruksjord, og nedbygging av natur- og friluftsområder.

Hvis matjorden er viktig for Sp burde dere virkelig gi posisjonskameratene deres beskjed om at dere ikke aksepterer nedbygging og omdisponering. I stedet velger dere å etablere deponi på områder med stor verdi for arts- og naturmangfold.
Publisert: