Gå ut av hylekoret og ta solidariske grep i strømkrisen, SV!

DEBATT: SV må slutte å hyle mot regjeringens strømpolitikk og i stedet gå imot klimafiendtlig strømstøtte som belønner rikinger med luksusforbruk av strøm.

Fra 1. september varsles det om at vi skal få 90 % av prisen over 70 øre tilbake som strømstøtte. Det betyr at en rik familie som forbruker 5000 kWt får fem ganger så mye i støtte som en alenemor eller en student får.
  • Erlend Kristensen
    Erlend Kristensen
    MDG Sandnes
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Jeg leser at Ingrid Fiskaa, fra SV, kaster seg på «hylekoret» mot regjeringen og behandlingen av strømkrisen vi er i. Det er klart at med de ekstraordinære høye strømprisene vi har for tiden, er dette en krise for mange næringer. En baker kan ikke over natten øke prisen for brød tilsvarende økningene i kraftprisene. Noen næringer står derfor i fare for å måtte legge ned. Da er det bra at regjeringen endelig ser på mulighetene for støtteordninger for enkelte næringer som blir hardt rammet.

Rike får mer enn alenemoren

MDG og jeg er svært overrasket over at SV skryter av å ha forbedret strømstøtteordningen i forhandlingene med regjeringen. For det SV bidro til var at de med det høyeste forbruket, de rikeste, får mer støtte, sammenliknet med en alenemor eller en student.

Fra 1. september varsles det om at vi skal få 90 % av prisen over 70 øre tilbake som strømstøtte. Det betyr at en rik familie som forbruker 5000 kWt får fem ganger så mye i støtte som en alenemor eller en student får, som forbruker 1000 kWt. Dette skjer fordi støtten øker med økende forbruk. Dette kommer de rikeste til gode, mens de som sliter mest og spinker og sparer, sitter igjen med smuler, uten å bli belønnet for innsatsen.

Vi kjenner SV som et parti som er opptatt av sosialt rettferdige ordninger. Men SV har feilet fullstendig i strømstøtteordningen, hvor de sågar har bidratt til å øke støtten til rikeste ytterligere. Det er svært bekymringsfullt.

For dette handler ikke bare om vi skal støtte de rikeste mest, som SV åpenbart vil. Eller om vi heller skal gi mer til alenemoren og studenten, som MDG vil. Strømstøtteordningen handler også om klimakampen. Tenker SV på hva som vil være det mest miljøvennlige? Det er åpenbart ikke særlig miljøvennlig å støtte svært høyt forbruk, som 5000 kWt. Da forsvinner motivasjonen for å investere i fornybart, varmepumper eller sette i verk andre sparetiltak. Forbruket fortsetter i verste fall som før, noe som bidrar til at vi raskere tømmer vannmagasinene. Politikken som SV er pådriver for er altså verken sosialt rettferdig eller miljøvennlig. Den kan til og med lede til at energinasjonen Norge må starte med rasjonering av strøm.

Likt beløp til alle. Punktum

Miljøpartiet vil heller dele ut strømstøtte med et likt beløp til alle. Alle inntekter over 70 øre inklusive merverdiavgift andre avgifter, deles uavkortet tilbake til folket med en lik sum til alle. Det betyr at alenemoren og studenten får like mye i støtte som en riking med luksusforbruk på 5000 kWt. Siden alle, rik som fattig, barn som gammel, får det samme i støtte, er ordningen svært enkel å administrere. Vi ser at ordningen er mye mer sosialt rettferdig. Vi styrker også folks forståelse for at strømsparing og investeringer i fornybart lønner seg. De som innretter seg mest miljøvennlig og faktisk sparer strøm, blir belønnet for dette.

Mens SV velger heller å belønne de som opprettholder luksusforbruket på 5000 kWt! SV kan unnskylde seg med at dette var en ordning som raskt kom på plass og at dette var det beste en hadde. Men nå har partiet hatt god tid på seg til å få en mer sosialt rettferdig ordning. SV har altså i strømkrisesaken sviktet de fattige, klima og satt forsyningssikkerheten i Norge i fare. Det er bare å håpe at SV bidrar mer konstruktivt i disse viktige sakene. Som støtteparti til regjeringen må SV ta ansvar, ikke bare delta i hylekoret!

Vi kjenner SV som et parti som er opptatt av sosialt rettferdige ordninger. Men SV har feilet fullstendig i strømstøtteordningen, hvor de sågar har bidratt til å øke støtten til rikeste ytterligere. Det er svært bekymringsfullt.
Publisert: