Samarbeidspartiene satser bredt på eldreomsorgen

DEBATT: Ramsvigtunet sykehjem blir ferdig samtidig som «demenslandsbyen» var planlagt ferdig.

«Vi skal bort fra høyresidens stoppeklokkeomsorg til fordel for en tillitsreform for faglighet», skriver Dag Mossige og Sverre Uhlving.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Arbeiderpartiet og våre samarbeidspartier har for alvor begynt arbeidet med å vise forskjellen på vår og Høyres politikk i eldreomsorgen: Vi har økt driftsbudsjettene til sykehjemmene med 15 millioner kroner årlig slik at ansatte kan bruke mer tid på hver beboer. Vi stoppet kuttforslag til hjemmebaserte tjenester slik at de som mottar hjemmehjelp, ikke skal måtte forholde seg til stadig nye pleiere. Og vi skal bort fra høyresidens stoppeklokkeomsorg til fordel for en tillitsreform for faglighet. Vi opplever tydelig støtte fra brukere og deres pårørende til dette.

Det er skuffende at Høyre ennå er så låst til fortiden.

Sa nei til prestisjeprosjekt

Arbeiderpartiet gikk til valg på flere sykehjemsplasser. Vi sa klart nei til Høyres rådyre prestisjeprosjekt «demenslandsby», da det ville gi for få nye plasser, men også fordi vi var kritiske til en «landsby» for mennesker med demens. Vi vil heller arbeide for et demensvennlig samfunn hvor alle sykehjem tilrettelegges for eldre med demens.

Det er skuffende at Høyre ennå er så låst til fortiden. Det er merkelig at Raustein selv viser til Høyres budsjettforslag fra i fjor. Vi oppfordrer Aftenbladets lesere til selv å lese forslaget i sin helhet: Rausteins parti foreslo nemlig å kutte bevilgningen til Stavangers sykehjem med samlet 135 millioner kroner de neste fire årene. De lot også foreslåtte kutt i hjemmebaserte tjenester på ti millioner per år i perioden bli stående. Det skal innrømmes at Høyre foreslo styrking av flere budsjettposter på til sammen 6 til 12 millioner per år for å gjennomføre «Leve hele livet»-reformen. Tror Høyre virkelig at dette kan kompensere for en vesentlig reduksjon i sykehjemsdekning samtidig med tydelig kutt i hjemmebaserte tjenester?

Betraktelig reduksjon

Arbeiderpartiet støtter satsingen på «Leve hele livet». Men vi kan ikke gå med på slik et drastisk kutt i dekningsgraden som Høyre vil ha, som ville betydd en betraktelig reduksjon i antallet plasser hvert eneste år. Vi går ikke med på å ta fra folk mulighet til sykehjemsplasser før det er redusert behov for dem.

«Leve hele livet» betyr at vi må bli bedre på å tilby tjenester i hjemmet til de som ønsker å bo hjemme. Det betyr et bedre treningstilbud gjennom fysio- og ergoterapi. Det betyr flere arenaer for sosial kontakt på dagsenter, og det betyr at vi skal hjelpe og støtte opp om pårørende som hjelper sin familie. Men dette krever motiverte ansatte som kan spille på lag med de eldre – og trygg styring og politisk vilje. Da nytter det ikke med store årlige pengekutt til helse og velferd for å sikre penger til stadig nye prestisjeprosjekt, som Høyres «sentrumsmilliard» i fjorårets budsjett.

Raustein burde vite

Til slutt: Sykehjemskøene. Ja, de har økt i kjølvannet av pandemien. Vi vet at mange eldre og pårørende i fjor var tilbakeholdne med å søke sykehjemsplass, av flere og åpenbare grunner. Det som er klart, er at økningen selvsagt har ingenting å gjøre med at flertallet vraket Høyres demenslandsby, hvor første byggetrinn skulle stått klar først i 2023/24. Det vil si at den utbyggingen som nå gjennomføres, ikke er forsinket i forhold til planene for demenslandsbyen. Det burde Raustein vite.

Men la det være klart: Vi aksepterer ikke Høyres tilnærming fra forrige periode, som når daværende leder av levekår uttalte at «En kø på rundt 80 er ikke noen krise i en by med rundt 1000 sykehjemsplasser». Uansett årsak: Køene skal ned.

Publisert: