• «Det kreves politisk mot og vilje for å gjøre de riktige grepene selv om de ikke alltid er like populære», skriver Terje Moe Gustavsen. Jarle Aasland

Byutredning og nullvekst på Nord-Jæren krever mot og vilje

DEBATT: Byutredning for Nord-Jæren viser hva som må til for å oppnå nullvekst i personbiltrafikken. Nye og tøffe løsninger er aktuelle, viser utredningen, som nå er ute på høring.