• Seafarming Systems i Stavanger arbeider med et opplegg hvor smolt holdes i lukket anlegg til den er stor nok til bedre å tåle sykdom og kan flyttes over i en enorm oppdrettsmerd med diameter på 120 meter som rommer 500.000 kubikkmeter vann. Slike løsninger er der oppdrettsnæringen er kommet lengst, skriver Bård Misund. Seafarming Systems/Visco
    Galleri

Er lukkede oppdrettsanlegg svaret på miljøproblemer og fiskevelferd, og hva med lønnsomheten?

KRONIKK: Lukket produksjonsteknologi for laksefisk har blitt utprøvd i Norge siden 1950-tallet. Fortsatt gjenstår utfordringer når det gjelder både lønnsomhet og fiskevelferd.