• – Det er tragisk at Norges største næringspark som bidrar med 200 mrd. årlig til statsbudsjettet blir bundet på hender og føtter, skriver Samuel Ledaal. Anders Minge

Hvordan er Nord-Jæren kommet opp i dette uføret?

DEBATT: Etter min mening er byplanleggingen på Nord-Jæren verdt en studie i hvordan alt ikke bør gjøres.