• – Framtidsretta avgjerdstakarar kviler seg ikkje på avgjerder om investeringar som vart fatta for ti år sidan, skriv Bård Vegar Solhjell. NTB scanpix

Kor blei orda klima og miljø av, Søviknes?

DEBATT: Om vi skal unngå dei verste klimaendringane, må to tredelar av dei fossile ressursane vi har funne bli liggjande i bakken.