• «Jeg er helt sikker på at elevene blir flinkere til å kommunisere seg i mellom, samt får et bedre språk, hvis mobilen forsvinner fra timene og friminuttene», skriver Arshad Jamil. Shutterstock

Innfør totalforbud mot mobiltelefon i skolen

DEBATT: La oss prøve mobilforbud i en periode. Vi har ingen ting å tape på det.