• – Vår bekymring er basert på vår fagkunnskap og pedagogiske kompetanse, i tillegg til at vi er foreldre. Først og fremst er vi urolige for hva denne uortodokse og pragmatiske løsningen vil bety for våre barns sosiale og faglige utvikling. Samtidig er vi opptatt av skolen sin fremtid, skriver foreldre. Her Sandved skole. Google map

Foreldre på Sandved er bekymret

DEBATT: Det er ikke en god løsning at hele 7. trinn fra Sandved behandles som en «øy» i en ungdomsskolegård på Skeiane ungdomsskole.