Foreldre på Sandved er bekymret

DEBATT: Det er ikke en god løsning at hele 7. trinn fra Sandved behandles som en «øy» i en ungdomsskolegård på Skeiane ungdomsskole.

– Vår bekymring er basert på vår fagkunnskap og pedagogiske kompetanse, i tillegg til at vi er foreldre. Først og fremst er vi urolige for hva denne uortodokse og pragmatiske løsningen vil bety for våre barns sosiale og faglige utvikling. Samtidig er vi opptatt av skolen sin fremtid, skriver foreldre. Her Sandved skole.

Debattinnlegg

 • Debatt
Publisert: Publisert:
 • Innlegget er skrevet av Hulda Mjöll Gunnarsdóttir, førsteamanuensis i soialpedagogikk, Linn Helen Nilssen, pedagog med master i barnehagevitenskap, Bente Nistad Westermoen, adjunkt, Harald Westermoen, barnehagelærer, Leif Johannes Omland, lektor, Tonje Alvestad Ophus, pedagog og Siri Myhren Petersen, lektor
iconDenne artikkelen er over tre år gammel

Vi henvender oss til Sandnes bystyre i håp om at dere hører, og at dere handler. Vi har behov for en bekreftelse på at vi bor i en kommune som tar sitt samfunnsoppdrag innen grunnskoleutdanning på alvor.

Vi er foreldre til barn som går på Sandved skole. En skole som kommunen tilsynelatende har glemt å inkludere i sin Økonomiplan for 2019-2022. Resultatet er at våre barn skyves ut av barneskolen, ett år for tidlig. Det foreligger planer om å flytte 7. trinn fra Sandved skole til Skeiane ungdomsskole, som en mellombels langsiktig løsning (minimum tre-fire år). Mange vil kanskje tenke at ett år er nå vel ikke så farlig. Men vi er bekymret, og den bekymringen er basert på vår fagkunnskap og pedagogiske kompetanse, i tillegg til at vi er foreldre. Først og fremst er vi urolige for hva denne uortodokse og pragmatiske løsningen vil bety for våre barns sosiale og faglige utvikling. Samtidig er vi opptatt av Sandved skole sin fremtid.

Vi kommer ikke utenom at dette betyr at 11-åringer skal innlemmes i et ungdomsskolemiljø.

Overveldende for mange

Ifølge Læringsmiljøsenteret ved UiS er overgangen mellom barneskolen og ungdomsskole overveldende for mange elever. Generelt vet vi at store overganger i barns oppvekst kan skape utrygghet. Overganger mellom arenaer som barnehager og skoler medfører store endringer i både fysisk og sosialt miljø for barna. I tillegg kommer prosesser knyttet til identitet og tilhørighet. Vi forsøkes trøstet med at barna skal følge læreplanen for barneskolen, og at de bare skal plasseres fysisk i en ungdomsskole. Men vi kommer ikke utenom at dette betyr at 11-åringer skal innlemmes i et ungdomsskolemiljø.

Les også

Plassmangel på Sandnes-skoler - kommunen investerer 1,3 milliarder

De sosiale kodene på en ungdomsskole er annerledes enn på en barneskole, språk og atferd også. Rommet for lek er mindre, og ungdomstidens viktige prosesser for utprøving og motstand skal ha sin plass. Planen om at 7. klassingene skal få en fløy for seg selv, og at de skal «skjermes» fra de andre elevene, er ikke gjennomtenkt. Det er ikke en god løsning at hele 7. trinn fra Sandved behandles som en «øy» i en ungdomsskolegård på Skeiane. Dette endrer heller ikke det faktum at ungene frarøves sitt siste år på barneskolen. De får ikke muligheten til å avslutte barneskoletiden med den ro og forutsigbarhet som de trenger, og de skyves ut før de er modne nok for ungdomsskolen. Vi har hatt kontakt med foreldre som er dypt bekymret fordi de er redde for hvilke konsekvenser det kan få når umodne og utforskende 11-åringer kommer i et skolemiljø der de introduseres for ungdomstida ett år for tidlig. «Jeg har ikke råd til å ta sjansen på at dette går bra. Han trenger ett trygt år til på barneskolen der han kan modnes», uttalte en mor på Sandved i dag.

Savner informasjon

Elvene blir med den foreliggende planen utsatt for dobbel belastning. De skal håndtere to overganger i stedet for en. Først den fysiske overføringen mellom Sandved skole og Skeiane ungdomsskole, for så (bare ett år senere) å foreta den formelle overgangen mellom barnetrinnet og ungdomstrinnet. Mange av elevene klarer seg kanskje godt likevel, men den manglende kontinuiteten vil kunne skape store utfordringer for sårbare barn og elever med særskilte behov. Vi savner informasjon om hvordan disse utfordringene er vurdert og vektlagt i de beslutninger som hittil er tatt. Vi savner også en synliggjøring av hvordan barnets beste er lagt til grunn i denne saken. Vi er ikke kjent med forskning som viser at det er kvalitetsfremmende for barns læring og utvikling å miste det siste året på barneskolen. Tvert imot, så er det i fagmiljøene et økende fokus på at grunnskolens opplegg bør tilpasses barnas modenhetsnivå på en bedre måte, jf. innlegg i debatten om 6-årsreformen i aftenbladet tidligere i år.

Sentrum i nærmiljøet vårt

Bekymringene våre rundt hvordan beslutninger basert på logistikk framfor pedagogiske hensyn, er viktige og velbegrunnede. I tillegg vil vi også slå et slag for bydelen vår og barneskolen på Sandved. Vi har en barneskole som er sentrum i nærmiljøet vårt. En skole der elever trives og foreldre møtes. I tillegg til å ha god skolepolitikk bør enhver bykommune rette søkelys på å utvikle gode nærmiljø for sine beboere. En velfungerende barneskole med plass for alle bydelens barn, er viktig for nærmiljøet vårt. Gode nærmiljø virker forebyggende og helsefremmende, og er slik sett en god investering også når budsjettene er stramme.

Vis meg handling

Vi håper politikere i Sandnes bystyre tar innspillene våre på alvor og viser det med handling. Posisjonen rettet søkelys på skole i 2015. Da gikk Sandnes Arbeiderparti til valg på ett konkret løfte; et løfte om en skole der kvalitet og innhold er det viktigste. Sandnes Frp viste på sin side til at grunnlaget for all utvikling, forskning og verdiskaping legges på barneskolen, og at de skulle arbeide for at tidlig innsats skulle iverksettes best mulig for alle barn. Som pedagoger og foreldre er det vanskelig å se at planene om å kutte det siste året på barneskolen for Sandved sine 7. klassinger er i tråd med dette. Det fremstår heller som om kommunen planlegger å skyve barneskolebarn foran seg i flere år fremover i stedet for å ta et av sine viktigste samfunnsoppdrag på alvor. Vi ber om at dere bruker den makten dere har, og at dere prioriterer barneskole av høy kvalitet for barna på Sandved.

La nå handling følge ord. Som innbyggere i denne kommunen er vi opptatt av at barna våre skal ha gode og forsvarlige oppvekstarenaer, også på slutten av en valgperiode!

Les også

 1. Har dere glemt et helt klassetrinn, Sandnes?

Publisert:
 1. Debatt
 2. Skole og utdanning
 3. Skolepolitikk
 4. Sandnes
 5. Sandved

Mest lest akkurat nå

 1. – Julebordsesongen er nå avlyst

 2. Falske eposter utgir seg for å være fra Helsenorge

 3. Kjempeopplegg!

 4. Bensinstasjonssjefen på Ålgård tjente over 15 millioner i fjor

 5. Da julebordet ble avlyst, fikk Morten en idé

 6. Slik ble Rogalands 20 rikeste gode for 15 milliarder