Cannabis er ikke et ufarlig rusmiddel

DEBATT: Legalisering av cannabis er et sosialt eksperiment vi må unngå.

«Narkotika er dessverre lett tilgjengelig for våre barn. Cannabis er for mange blitt stuerent», skriver Sveinung Stensland og Margret Hagerup.
  • Sveinung Stensland
    Stortingsrepr., helse- og omsorgkomiteen (H)
  • Margret Hagerup
    Stortingsrepresentant, arbeids- og sosialkomiteen (H)
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over tre år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Høyre har i flere folkemøter satt rusbruk blant unge på dagsordenen.
Mange bekymrede foreldre får her høre politi og andre som jobber med ungdom, fortelle om en utvikling som går i gal retning. Engasjementet på disse møtene er stort, og det er bra!

Økning i bruk

Ungdataundersøkelsen fra 2018 viser at det er en økning i cannabisbruk blant gutter på videregående. På VG3 har 24 prosent av guttene og 13 prosent av jentene prøvd hasj eller marihuana det siste året. Samme undersøkelse viser også at på slutten av videregående har halvparten av guttene og hver tredje jente blitt tilbudt hasj eller marihuana. Nylig kunne vi også lese i Aftenbladet at en 12-åring hadde kjøpt og brukt LSD i Stavanger.

Populærkulturen er en viktig driver for unges bruk av cannabis.

Narkotika er dessverre lett tilgjengelig for våre barn. Cannabis er for mange blitt stuerent. Det er skremmende, spesielt fordi den har blitt vesentlig sterkere de siste årene. Populærkulturen er en viktig driver for unges bruk av cannabis. I filmer, musikk og sosiale medier fremstilles bruk av cannabis som ufarlig, normalt og kult. Flere hevder at cannabis er mindre farlig enn alkohol, og forutsetter da at cannabis erstatter bruk av alkohol dersom det legaliseres. Ifølge Folkehelseinstituttet rapporterer deltakerne i norske datainnsamlinger at cannabis ofte blir brukt samtidig med alkohol. Utelivsstudien viser at de som tester positivt på THC (virkestoffene i cannabis) i spytt, har vel så høy promille som de som ikke tester positivt på THC. Det kan tyde på at cannabis kommer i tillegg til alkohol, ikke istedenfor.

Les også

Vi trenger ikke tidligere tiders skremselspropaganda om LSD

Les også

Nær dobbelt så mange narkotikasaker blant ungdommer i Stavanger

Avhengihetsskapende

Cannabis er ikke et ufarlig rusmiddel. Cannabis er avhengighetsskapende, og ifølge Folkehelseinstituttet har antallet personer som søker hjelp i spesialisthelsetjenesten for cannabisavhengighet økt med over 40 prosent siden 2010 – fra 2500 til 3600 personer. Halvparten av disse fikk en psykiatrisk tilleggsdiagnose, i hovedsak angst og/eller depresjon. For risikoutsatte personer vil bruk av cannabis kunne utløse psykoser.

Lege og hjerneforsker, Svend Davanger, skrev i Aftenposten at «Cannabis virker sterkest på unge mennesker, det forandrer strukturen og funksjonen til viktige hjerneområder. Brukerne presterer dårligere innen utdanning og tar dårligere veivalg på avgjørende punkter i livet.»

Helsemessig eksperiment

Å legalisere et rusmiddel i tillegg til alkohol vil være et sosialt og
helsemessig eksperiment. Vi har relativt lav cannabisbruk i Norge
sammenlignet med bruken i andre land og stater som har legalisert rusmiddelet. En av årsakene til at konsumet ikke øker betydelig i disse landene, kan være at bruken av cannabis allerede var utbredt i befolkningen i utgangspunktet. Det er den heldigvis ikke i Norge. Det er imidlertid verdt å merke seg at bruken av cannabis totalt sett har økt i Colorado.

Dagens kriminalisering av narkotika er imidlertid et hinder for å hjelpe mennesker ut av avhengighet og til å komme tidlig inn med forebyggende helsehjelp. Det gjør Høyre noe med gjennom arbeidet med rusreformen, der bruk og besittelse av narkotika til eget bruk ikke lenger skal straffes med bøter eller fengsel, men møtes med helsehjelp.

Import og salg vil være like forbudt og straffes like hardt som i dag. Forbudet mot bruk og besittelse av narkotika vil bestå. Det er reaksjonene vi ønsker å endre. Avkriminalisering betyr altså ikke legalisering.

Negativt for folkehelsen

Introduksjon av et nytt legalt avhengighetsskapende rusmiddel vil være negativt for folkehelsen. Økt bruk av cannabis blant unge i Norge bør heller møtes med saklig og målrettet informasjon om de negative helseeffektene og konsekvensene bruk av cannabis faktisk har.

Publisert: