• Plansje fra presentasjonen av klimarisikoutvalgets rapport. Forkortelsen SPU står for Statens pensjonsfond utland («Oljefondet»). Finansdepartementet

Klimarisiko i det blå med den nye regjeringen

POLITIKK: Regjeringen burde ha lyttet til klimarisikoutvalget, og den burde ha hatt håndtering av klimarisiko som et viktig tiltak i den nye regjeringsplattformen.