• Bussvei i bilens verden på Mariero: Smale fortau og sykkelstier, få gangfelt, få tilkomster til butikkene langs veien. Nils Jacobsen
    Galleri

Holder bussveien hva den lover?

KOLLEKTIVTRAFIKK: Bussveien kommer. Tross krevende økonomiske diskusjoner og store kostnader, prosjektet er underveis. Flere delstrekninger er ferdigstilt, og vi kan både se og oppleve resultatene.