Ja til et mangfoldig behandlingstilbud

DEBATT: Professorene Tor K. Larsen og Jan Ivar Røssberg hevder i et debattinnlegg i Aftenbladet 1. juni at jeg inviterer til en kunstig polarisering mellom bruk av medisiner eller psykososiale tilnærminger. Heldigvis gjør jeg ikke det.

– Det er forbausende at Larsen og Røssberg så konsekvent avviser faren for økt selvmordsatferd ved bruk av antidepressiva når det for eksempel i Felleskatalogen står oppført som en mulig bivirkning, skriver Kari Vevatne.

Debattinnlegg

  • Kari Vevatne
    Kari Vevatne
    Politisk nestleder i Rogaland Venstre/lokallagsleder i Sola Venstre
Publisert: Publisert:
Les også

Unødvendig konflikt om behandling av psykisk syke

iconDenne artikkelen er over fire år gammel

De mener videre at Helse- og omsorgsdepartementets oppdragsbrev av 2015 med purringsbrev fra det samme departement i 2016 er så uklart formulert at de to karakteriserer brevet som en parodi. La meg gjengi noe av det som departementet vektlegger, på sine nettsider, om tilbudet: «Mange pasienter innen psykisk helsevern ønsker ikke behandling med medisiner. Det må lyttes til å tas på alvor. Det medikamentfrie tilbudet skal etableres i egne enheter, og det skal legges vekt på samarbeid mellom behandler og bruker. Alle helseforetak skal etablere slike egne enheter. Fristen er satt til 1. juni 2016.»

Skremmer meg

Det er forståelig at dette kan oppleves vanskelig for professorer som har spesialkunnskap og stor tro på det medikamentelle tilbudet, men at oppdragsbrevet kan hevdes å være en parodi skremmer meg. Slike utsagn viser imidlertid hvor riktig det er når departementet vektlegger at medikamentfrie tilbud skal gis i egne enheter hvor de ansatte har god kunnskap om andre behandlingsformer. Det er derfor ikke nødvendig at Larsen og Røssberg tar aktiv del i slike behandlingstilbud, deres kunnskap om medikamentell behandling vil selvfølgelig fortsatt være viktig i enhetene for dette, men at de så konsekvent er motstandere av et mangfoldig tilbud er allikevel forbausende.

Forbausende er det også at de så konsekvent avviser faren for økt selvmordsatferd ved bruk av antidepressiva når det for eksempel i Felleskatalogen (oppslagsverket over farmasøytiske preparatet som markedsføres i Norge) står oppført som en mulig bivirkning.

Dessverre et stykke igjen

Som politiker er det viktig for meg å arbeide for at føringene fra departementet resulterer i at brukerne får et reelt valg om behandling. Det er dessverre et stykke igjen før vi er der.

Publisert: