• – Det er ingen faglige grunner som tilsier nedlegging av rehabiliteringsavdelingen ved sykehuset i Eigersund, skriver Knut Pettersen. Her sjukehuset i 2008. Aftenbladet

La rehabiliteringstilbudet i Egersund bestå

DEBATT: 9. mai blir en merkedag. Denne dagen skal styret i Helse Stavanger avgjøre om 2 øst, rehabiliteringsavdelingen ved sykehuset i Eigersund, skal legges ned eller ikke.