• «Ikke la sentralisering føre til at personer bosatt i distriktet får et dårligere tilbud enn i byer. Ikke legg ned noe som fungerer», skriver Bente Gravdal. Her Eigersund sjukehus i 2008. Aftenbladet

Kraftige vinder blåser over Helse-Norge

DEBATT: Vern om rehabiliteringsavdelingen i Eigersund, vern om 2 øst. Rogaland trenger tilbudet på 2 øst, Rogaland trenger at dere nå ser mennesker og ikke bare tall og sykehussenger.