Rødt tok et riktig valg

KLIMA: Rødt har skjønt det. Partiets delegater som er mot vindkraft på land og til havs, er fremsynte. De som kritiserer disse har ikke fulgt skikkelig med i timen.

Rødts nei til vindkraft både på land og til havs applauderes av innsenderen. Foto: Pål Christensen

Debattinnlegg

 • Thor Krefting Nissen
  Oslo
Publisert: Publisert:

Lederen i Aftenbladet nylig skriver om Rødts klimaparadoks etter landsmøtet sa nei både til vindkraft på land og til havs. Det har i praksis vist seg at vindkraftselskapene ikke ønsker å ta hensyn til faglig sterke konsekvensanalyser for natur, dyreliv, miljø, fugleliv, støy og forstyrrelse av TV-signaler.

Motstand møtes med totalt useriøse konsekvensanalyser av finanskonsulenter som har null faglig ekspertise på dyreliv. Erfaringene har vist at NVE og OED kun lytter til disse. Det samme vil etter all, all sannsynlighet skje ved utbygging av havvind. Det er grådigheten og profitten som skal styre det hele.

En grønn bløff

Det er en bløff å tro at havvind gir grønne arbeidsplasser. Det finnes ikke noe som heter grønn vekst. Såkalt grønn vekst er basert på forbruk av naturressurser som bidrar både til klimaforurensning og naturødeleggelser. Regjeringens eget utvalg «Prosess 21» har kommet opp med et mål om økt vekst med reduserte utslipp. Det er en illusjon. Norge har absolutt ingen ambisjoner om å kutte klimautslippene når man bare slenger ut et tall om at man vil kutte utslippene med 40 % innen 2030, med utgangspunkt i 1990-nivået.

Norge har ennå ikke oppfylt målene fra Kyoto. De ble bare oppfylt ved kjøp av klimakvoter som er avlatshandel. Havvind vil måtte subsidieres av skattebetalerne og investorene vil ta profitten. Mesteparten av kraften vil gå til EU. På grunn av utvekslingsregimet vil norsk industri og norske forbrukere få dyrere kraft mens EU vil få en gjennomsnittlig lavere strømpris som vil være til konkurranseulempe for norsk industri.

Bølger og tidevann

Norge bør satse på å utvikle en avansert renseteknologi for avgasser fra biler, båter, ferjer, anleggsmaskiner, industri mm. Regjeringen bør også føre en mer aktiv industripolitikk for å fremme en utvikling av mindre og mellomstore avanserte bedrifter, og støtte opp om å sikre norsk eierskap og arbeidsplasser.

Norge burde heller satse på bølgekraft, tidevannskraft, jordvarme og fjernvarme. Man burde også gå inn for å endre energipolitikken med krav til kraftselskapene om å alltid ha nok vann i magasinene som kan sikre stabile leveranser av strøm til en lav pris til industri og forbrukere. Det overskytende kan vi eksportere. Det vil derfor være totalt unødvendig å satse på havvind som overhodet ikke er et grønt prosjekt, heller tvert om.

Les også

 1. Rødt ønsker å være et klimaparti for arbeiderne. Da er det ikke så smart å lukke dørene for nye, grønne jobber

Publisert:
 1. Havvind
 2. Vindkraft
 3. Klimapolitikk
 4. Bølgekraft

Mest lest akkurat nå

 1. Amanda Gorman (23) har en helt spesiell grunn til å ikke være med på vennenes selfier

 2. I januar måtte han bruke rullator for å bevege seg. Så fikk han hjelp fra Stavanger kommune

 3. Fin start på uka – kan bli 18 grader på tirsdag

 4. – Før var det status å ha hytte og bil. Nå er det status å ha perfekte barn

 5. Fikk kjeft etter 40 sekunder. Resten ble en fest for Viking-trenerne

 6. Byggefirma greier nesten ikkje bygga fort nok