Arbeiderpartiet vil legge til rette for batterifabrikker

KRONIKK: EU og våre naboland legger strategier og bruker offentlige finansielle muskler for å bygge opp batteri-industrien. Norge risikerer å bli hengende etter.

Batteriproduksjon som industri, med rein, norsk fornybar energi, vil skape nødvendige, nye arbeidsplasser – på skuldrene av den industrien som har gitt oss den velstanden vi har i dag. Men da må vi ikke bli hengende etter andre lands satsing, argumenterer Ap-nestlederne Hadia Tajik og Bjørnar Skjæran.

Debattinnlegg

 • Hadia Tajik
  Nestleder i Arbeiderpartiet
 • Bjørnar Skjæran
  Nestleder i Arbeiderpartiet
Publisert: Publisert:

Norges handelsbalanse har svekket seg dramatisk de siste åtte årene. Ser en bort fra petroleumsinntektene, var handelsunderskuddet i 2020 på 312 milliarder kroner. Om utviklingen får fortsette, vil det true vår felles velferd. Det haster å gjøre norsk næringsliv mindre oljeavhengig!

Derfor har Arbeiderpartiet satt mål om å øke eksporten fra landindustrien med 50 prosent innen 2030. Og det er ikke bare vi som mener dette er avgjørende. Også NHO-rapporten Neste trekk viser at Norge har behov for 250.000 nye arbeidsplasser til erstatning for de vi vil tape i tiårene som kommer.

Vi må tørre å velge vinnere

Rapporten Grønne elektriske verdikjeder peker nettopp på batteri-verdikjeden som en stor mulighet for Norge. Batterier er grunnleggende for å gjøre samfunnet utslippsfritt, og tilgang på energi er avgjørende for å kunne produsere dem. Her kan vi bruke rein, norsk, fornybar kraft til å skape arbeidsplasser og ringvirkninger, heller enn at andre land kan skape verdier på våre konkurransefortrinn!

Når behovet for batterier øker, er det viktig at også vi tar en aktiv rolle i en av de viktigste industrielle muligheten dette tiåret. Vi skal ikke være «Europas grønne batteri», vi skal selge grønne batterier til Europa. Europa hadde i 2017 under 1 prosent av verdens produksjon, mens Kina er verdens største produsent hvor kullenergi blir brukt i produksjonen.

Samtidig som batterier er en del av svaret på klima- og miljøutfordringene, kan det skape mange arbeidsplasser. Sintef mener battericelle-produksjon kan gi 10.000 nye arbeidsplasser i Norge, mens analyseselskapet McKinsey har beregnet at verdiskapingspotensialet kan bli 400 milliarder kroner i året i 2050!

Da Equinor, Hydro og Panasonic ba kommuner melde sin interesse for å være vertskommune for en battericelle-fabrikk, fikk de 82 svar. Norske kommuner har skjønt det!

Det grønne skiftet som alle har snakket om, er her nå. Og vi kan velge å selge kraften vår som en råvare, eller vi kan gjøre som generasjoner før oss har gjort: Bygge ny industri på skuldrene av den industrien som har gitt oss den velstanden vi har i dag.

Det bringer oss over til politikk og rammebetingelser: Hva sier rapporten Grønne elektriske verdikjeder, Prosess 21 og Battery Norway at staten kan bidra med?

Først og fremst at regjeringen, Stortinget og fylkene uttaler at dette er en industri vi vil satse på! Industrien har bedt oss sette tydelige og ambisiøse mål. Samtidig viser de til at andre land gir investeringsstøtte som bidrar til å avlaste risiko og gjør det lettere å hente inn private investorer.

Europa satser

I Skellefteå i Sverige bygger Northvolt opp en gigantfabrikk for battericelle-produksjon. De har mottatt 165 millioner kroner i statlig støtte til etableringen.

I Finland har regjeringen lansert et program på hele 450 millioner euro for å bygge opp hele verdikjeden innen batteriproduksjon, hvorav 300 millioner euro – over 3 milliarder kroner – brukes for å tiltrekke seg investeringer innen batteri-industri.

Begge landene deltar i EUs virkemiddel for å bygge opp denne nye industrien i Europa, IPCEI Battery. Important Project of Common European Interest (IPCEI) er viktige satsinger av stor interesse for flere europeiske land. Landene som deltar, har stilt med 6,1 milliarder euro og private med 14,6 milliarder euro som gis i investeringsstøtte.

Den norske regjeringen har valgt at Norge ikke skal delta i IPCEI for batteriproduksjon. Det mener Arbeiderpartiet vi burde gjort, bare slik kan vi konkurrere med resten av verden for at denne industrien skal etablere seg i Norge. Det kan se ut til at dagens regjering ikke tar inn over seg vårt store behov for nye arbeidsplasser og nye eksportinntekter.

Når vi ikke deltar i IPCEI, må staten bidra med statlige midler på andre måter, slik at vi tar andeler av denne industrien. Slik tenkte Arbeiderpartiet da vi bygde ut vannkrafta, slik la vi til rette da vi fant oljen, – og vi får sterk støtte fra næringslivet i at dette er viktig for å sikre verdiskaping og arbeidsplasser i framtida. Dette ligger sterkt nedarvet i industrikulturen i partiet vårt.

Fellesskapets rolle

Når både EU og våre naboland legger strategier og bruker offentlige finansielle muskler for å bygge opp en batteri-industri, er det en fare for at Norge blir hengende etter. Det er et behov for koordinert innsats for at Norge skal kunne bygge opp ny eksportindustri. En ambisjon om en ny industrisatsing for framtida.

Arbeiderpartiet har gjennom hele etterkrigshistorien gått i front når ny industri skulle fases inn, til beste for lokalsamfunn i hele landet, og til beste for utviklingen av vår felles velferd. Denne historien som industriparti har vi med oss også når den neste industrirevolusjonen kommer. Det er et løfte og et ansvar som alltid vil være viktig for oss. Vi skal bygge landet videre.

Les også

 1. 82 aktører vil kjempe om ny batterifabrikk og 2000 jobber

 2. – På Tellenes kan det bygges batterifabrikk uten de kjente konfliktene

 3. Flere aktører i Roga­land kaster seg inn i kampen om Equinors batteri­fabrikk

 4. 20–30 aktører snuser på batterifabrikk: – Responsen så langt har vært formidabel

 5. Har valgt sted for Gjelstens giga-batterifabrikk

 6. – Ikke gjør den samme tabben med batteri­fabrikkene som vi gjorde med vind­kraft­verkene

Publisert:
 1. Batteriproduksjon
 2. Omstilling
 3. Hadia Tajik
 4. Energi
 5. Arbeiderpartiet (Ap)

Mest lest akkurat nå

 1. Hett på Madlamark om hus i skolegården

 2. Betalte 30.000 kroner for verdiløst teppe

 3. Berisha: – Vet ikke om jeg blir solgt, det er det ikke jeg som av­gjør

 4. Glatte veier: Fortsetter med brøyting og strøing utover dagen

 5. Breivik vil trolig bli nektet en ny runde i retten

 6. Ski­senteret har brukt 356.000 kroner på å produ­sere kunst­snø. Sånn ser det ut nå