Hvem skal bli utsatt for seksuelle overgrep i Rogaland?

DEBATT: To av ti skolebarn i Rogaland vil bli utsatt for seksuelle overgrep i løpet av livet. Minst en tredjedel av disse vil bli utsatt første gang i barndommen.

«En nullvisjon handler om å forebygge at overgrep skjer, men også om å sende en tydelig beskjed om at hvert enkelt overgrep er ett for mye», skriver Ingvild Hestad Torkelsen og Lasse Hjelmervik.

Debattinnlegg

  • Ingvild Hestad Torkelsen
    Nok. Norge
  • Lasse Hjelmervik
    Nok. Norge
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

Bystyret i Kristiansand kommune vedtok på tampen av april en nullvisjon mot seksuelle overgrep mot barn og unge, som den første kommunen i landet. Kommunene i Rogaland kan vel ikke være noe dårligere? Kanskje de til og med kan gå enda lenger?

Nå er det nok

To av ti skolebarn i Rogaland vil bli utsatt for seksuelle overgrep i løpet av livet. Minst en tredjedel av disse vil bli utsatt første gang i barndommen. På nasjonalt nivå har en av tre kvinner og en av ti menn opplevd minst en form for seksuelle overgrep i løpet av livet. Det er nesten en million nordmenn. Nå er det nok. Seksuelle overgrep skal ikke behandles som et privat problem når det er et folkehelseproblem. Det er på tide å ta et tydelig standpunkt mot overgrep.

Vi vet at det er nyttig for barn å lære om kropp og grenser.

Blir det bedre med nullvisjon da, er et utsagn vi har møtt på mange ganger! Er det noe poeng å ha en nullvisjon?

Ja, det er det! Selv om det i dag gjøres mye, er det langt mellom ønske og virkelighet når det kommer til å forebygge og å hindre nye overgrep. Aftenbladet skrev for eksempel nylig at bare ett av fem barn som avhøres ved barnehusene, får en rettsmedisinsk undersøkelse. Vi ser alt for ofte at viljen er der, men at det likevel ikke prioriteres å sette av de nødvendige midlene eller på andre måter forplikte seg til å gjøre tiltak som vi vet virker.

Les også

Fagfolk vil ha ny rutine på barnehusene: Barn som avhøres, bør få kropp og tenner undersøkt

Nullvisjon

Vi har nullvisjon på en rekke andre områder i samfunnet, som selvmord, mobbing og dødsfall i trafikken. Dette er etiske veivisere, der vi som samfunn går foran og sier at hvert tilfelle er ett for mye. Vi setter oss mål for hvilket samfunn vi vil ha. Å vedta en nullvisjon mot seksuelle overgrep er derfor et kjempeviktig vedtak.

Vil ikke overgrep skje uansett? Dette er et utsagn som går igjen. Og ja, det kan føles urealistisk å tenke seg en verden helt uten seksuelle overgrep. Vi mener likevel at en nullvisjon er det eneste som er godt nok. For hvis vi ikke har det – hvem skal bli utsatt? En nullvisjon handler om å forebygge at overgrep skjer, men også om å sende en tydelig beskjed om at hvert enkelt overgrep er ett for mye.

Vi vet i dag mye om gode måter å forebygge på. Vi vet at det er nyttig for barn å lære om kropp og grenser. Nå er russefeiringen godt i gang i Rogaland. Har vi gjort alt vi kan for å bevisstgjøre dem om seksuell helse, samtykke og grenser?

Vi vet at mange som jobber med barn og i helsevesenet etterlyser mer kunnskap både om seksuelle overgrep og å snakke med barn og ungdom om dette. Vi vet også at det å ha vært utsatt for et overgrep øker risikoen for å bli utsatt for nye overgrep. Det vil si at det å hjelpe de som er utsatte, er forebyggende mot framtidige overgrep. Det er også forebyggende mot fysisk og psykisk uhelse, uførhet og frafall fra arbeidslivet.

Inviterer til gode tiltak

Kunnskap, holdninger og en grunnleggende fellesforståelse er viktige forbyggende tiltak. Nok. bidrar gjennom hjelp til utsatte, og med undervisning til både barn, foreldre og fagpersoner. Vi ser at behovet er stort, det er også potensialet i å gjøre mer.

Når vi vet at forebyggende tiltak har betydning både for barn og voksne, er det ganske enkelt: Vi må gjøre mer av det vi vet fungerer. Det vil si at vi må ha mer undervisning i skolen, og at elevenes opplæring i Rogaland ikke er prisgitt bostedskommunen slik det er nå. Vi må sørge for at lokale hjelpetilbud kan yte god hjelp uavhengig av kommuneøkonomi, og vi må arbeide for at det følger økonomiske midler med de nasjonale handlingsplanene. På den måten sørger vi for at nullvisjonen blir noe mer enn fagre ønsker – vi setter handling bak ord.

Ingen er selvfølgelig svaret

Svaret på spørsmålet i overskriften er «ingen». Selvfølgelig skal ingen rogalendinger bli utsatt for seksuelle overgrep!

Vi vil sende et tydelig budskap til de som er utsatt. Det var ikke din skyld! Det skulle aldri ha skjedd, og nå skal vi gjøre alt vi kan for å hjelpe deg videre. Derfor trenger vi en nullvisjon. Seksuelle overgrep er et alvorlig samfunnsproblem som rammer den enkelte og samfunnet hardt.

I Nok. har vi en nullvisjon som gjelder uansett alder, fylke, eller høyde for den saks skyld: Ingen skal bli utsatt for seksuelle overgrep.

Hvilken kommune blir foregangskommune i Rogaland?

Publisert: