Nå ryker fastlegen din!

DEBATT: «Ulv! Ulv!» og om hvor lenge i forveien en fastlegekrise burde varsles.

«Alarmen har gått før. De store krigstypene har vært brukt lenge. Ingenting har skjedd», skriver Morten Munkvik om fastlegekrisen.
  • Morten Munkvik
    Morten Munkvik
    Fastlege og spesialist i allmennmedisin, PhD. Veilederkoordinator i legeforeningen
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

I en årrekke har et nesten unisont fastlegekorps «ropt varsko» for fastlegeordningens (FLO) eksistens, snakket om «en varslet krise» og nå sist spådd: «nå rakner det». Hvor mange er det som fortsatt hører på fastlegene når de klager på arbeidsmengden? Det kan virke som om slike bekymringer egentlig ikke betyr stort. Fastlegene er der jo fortsatt.

Oversikter over aktivitet hos fastlegene viser at de aldri før har hatt mer å gjøre.

Om en brannvarsler går, så venter man ikke at ting tar fyr etter noen dager, men at noe allerede er i ferd med å brenne ned. Dersom det ikke brenner, så tenker man at alarmen har gått av ved en feil, og man slutter å legge merke til den. Uansett virker alle å ha en følelse av at tiden ikke strekker til, og at man bør stå opp noen timer før man legger seg for å nå over alt man har å gjøre. At fastlegene også føler det på denne måten, er ikke unikt.

Mangler fastleger

Noe har allikevel endret seg. Kommuner som tidligere ikke hadde problemer med å besette fastlegestillinger, opplever nå akkurat dette. Mange steder mangler fastleger. Oversikter over aktivitet hos fastlegene viser at de aldri før har hatt mer å gjøre. På tross av slike utfordringer tror jeg ikke folk flest er særlig engstelige for at fastlegen plutselig ikke skal være der mer. De som skal ta politiske avgjørelser, lar seg nok ikke bevege stort av nye dystre framtidsutsikter om fastlegeordningens eksistens. Alarmen har gått før. De store krigstypene har vært brukt lenge. Ingenting har skjedd.

Da covid-pandemien traff landet, var fastlegen raskt ute med å legge om driften, og igjennom pandemien har fastleger vært viktige. Dette arbeidet har kommet i tillegg til en jobb som for mange allerede var ganske overveldende. Nå får fastlegene også mye av arbeidet med covid-vaksineringen av befolkningen. Da kan det virke som et paradoks at det i løpet av siste året nesten ikke har vært noe klaging fra fastlegene om denne «fastlegekrisen».

På et skadested er det viktig å avgjøre hvem som bør hjelpes først. De som har sett visse serier på tv vet at det ikke alltid er de som roper høyest som skal ha hjelp først, men de som ikke makter lage så mye lyd. Der er der du finner fastlegen din.

Da er det slutt

Tidligere var det tid til å si fra om tingenes tilstand. Nå er den samlede belastingen så stor at fastlegen knapt klarer å komme seg gjennom dagen før neste dag kommer. Da er det ikke tid til å melde fra lenger. Da må man bare gjøre jobben så lenge man klarer. Før det en dag ikke går mer. Da er det slutt for fastlegen din, og slutt for fastlegeordningen i Norge. 20 år etter at den ble innført.

Publisert: