Norge må bygge for å tåle vær og vind

DEBATT: Flomskadene på Sørlandet viser at det haster med å tilpasse Norge til klimaendringen. Dessverre ser politikerne ut til å være for opptatt av å klippe snorer til å legge tilstrekkelig vekt på vedlikehold og oppgradering.

«Selvsagt er det mer moro å klippe snorer for nye praktbygg enn å ta regningen for å holde ved like infrastruktur under jorda», skriver Bjarne Haugland.
  • Bjarne Haugland
    Bjarne Haugland
    Daglig leder VVP, VA og VVS-produsentene
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fem år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

VVP, foreningen for produsenter innenfor VA og VVS, mener tiden er inne for en nasjonal dugnad for å heve kvaliteten på det nasjonale vann- og avløpsnettet.

Gammel infrastruktur

Våre medlemmer har i flere år påpekt at gammel infrastruktur ikke er i stand til å håndtere presset fra et varmere og våtere klima. Det offentlige oppnevnte «Overvannsutvalget», slo i 2015 fast at de totale skadekostnadene fra overvann er i størrelsesorden 1,6 til 3,6 milliarder per år. Med økt nedbør kan kostnadene øke til over 10 milliarder årlig de neste fire tiårene, ifølge utvalget. Vannledninger og avløpssystem er i mange kommuner ikke dimensjonert for de nedbørsmengdene vi kommer til å se fremover – andre steder er vann- og avløpssystemet gammelt og slitt.

Selvsagt er det mer moro å klippe snorer for nye praktbygg enn å ta regningen for å holde ved like infrastruktur under jorda. Men konsekvensene av å la vann- og avløpsnettet forfalle blir stadig større og dyrere. Den største prisen betaler familier som mister eller får skadet hus og hjem av flom og ekstremvær.

Les også

110 meter flomvernpølse klar for Vågen

Les også

Flomskader i Sandvedparken

Stort etterslep

I Norge må vi bygge for å tåle vær og vind. Også det offentlige må levere systemer som tåler klimaet vi vet kommer. Ifølge Rådgivende Ingeniørers Forening er kroneverdien av etterslepet i vann- og avløpsnettet over 220 milliarder. Det er etter vårt syn helt uakseptabelt. Med dagens tempo vil det ta over 200 år å oppgradere det kommunale vann- og avløpssystemet til en standard som holder vann – bokstavelig talt. Den tiden har vi ikke.

Derfor mener VVP at kommunepolitikerne må sette vedlikehold av vann- og avløp høyere på dagsorden. Samtidig må regjeringen og Stortinget trå til. Å oppgradere Norge for et våtere klima er et nasjonalt fellesansvar.

Politikerne må være med

Produsentene er klare til å ta vår del av jobben. Vi skal levere løsninger som er dimensjonert for å håndtere store vannmengder, og som tåler et våtere klima. Ny teknologi vil gjøre et moderne vann- og avløpssystem mer effektivt og driftssikkert. Men skal vi komme i mål i tide, må politikerne bli med på dugnaden.

Publisert: