Klimautslippene i Stavanger ble fjernet med et pennestrøk

Klimasituasjonen er vår største utfordring. I Stavanger løser en problemet ved å trikse med utslippstallene.

Publisert: Publisert:

Lyses forbrenningsanlegg for fjernvarme i Lervig i Stavanger fyres på gass – utslippsfritt og klimanøytralt, ifølge Rogaland Revisjon. Foto: Fredrik Refvem

Debattinnlegg

 • Torfinn Ingeborgrud
  Miljøpartiet De Grønne
iconDenne artikkelen er over fire år gammel

Torfinn Ingeborgrud, Miljøpartiet De Grønne, Stavanger.

16. mars 2015 behandlet bystyret i Stavanger saken om Regional strategi for energi— og varmeløsninger. 46 representanter stemte for strategien. En forutsetning i strategien er at avfallsvarme er klimanøytral og uten CO2-utslipp.15 stemte for et forslag med denne alternative formuleringen: «Bystyret ønsker å presisere at fjernvarme ikke kan regnes som klimanøytral, men skal tillegges den CO2-andelen som kommer fra avfallet og tilført fossilt brennstoff.»I gruppen som hadde utarbeidet den regionale strategien, var Lyses folk godt representert. Arbeidet ble ledet av tidligere miljøsjef i Stavanger, Olav Stav.

 • Les også: Avfallsvarme uten debatt?
Statistikken blir bedre over natta, selv om utslippene egentlig øker.

Egne Stavanger-regler

Det burde ikke være nødvendig at bystyret debatterer om vi får CO2-utslipp fra brenning av avfall eller ei. Statistisk sentralbyrå har utredet dette for regjeringen, og Miljødirektoratet har utredet det. I bunnen ligger EUs fornybardirektiv, som Norge er forpliktet til å følge. Kort fortalt er det slik at energi fra avfall gir store utslipp av CO2. Eksakt hvor store er avhengig av innholdet i avfallet og effektiviteten i forbrenningsanlegget. Er det mye ikke-fornybart materiale, som plast, blir det mer CO2-utslipp.

Men i Stavanger har altså det politiske flertallet vedtatt at vi skal ha egne lokale regler for utslipp, i strid med nasjonale føringer og i strid med EU. Dermed blir statistikken bedre over natta, selv om utslippene egentlig øker. Så seint som i 2010 presiserte rådmannens ansatte det motsatte, nemlig at avfallsforbrenningen «produserer antageligvis rundt 235 kg CO2 pr. MWh anvendbar energi».

Gassfyring er avfallsfyringens tvilling. I fjernvarmesystemet brukes fossil gass til spisslast (på ekstra kalde dager), reserveløsning og, viktigst, midlertidig løsning. I Stavanger er store områder bygd ut med gassbasert fjernvarme uten at det er koblet sammen med forbrenningsanlegget på Forus. I områder som for eksempel Urban Sjøfront, kommer all energien fra fyringsanlegget i Lervig, som brenner fossil gass, levert av Lyse, til Lyse.

At mye av fjernvarmen i Stavanger er gassfyring, er ikke nevnt med et ord i rapporten.

Overfladisk revisjonsrapport

Noen tjener godt på dette, men det er dessverre ikke klimaet. I fjor høst vedtok kontrollutvalget at de skulle bestille en forvaltningsrevisjon av klimainnsatsen i Stavanger. Jeg ba dem spesielt om å spørre etter utslipp fra avfallsbrenning og fjernvarme. Det var viktig med en avklaring.

Granskingen er nå ferdig. Jobben er gjort av det kommunalt eide Rogaland Revisjon IKS. De har gjennomført granskingen av Stavanger kommunes klimainnsats ved å intervjue 16 ansatte i rådmannens stab. Deler av rapporten er nyttig lesing, men det skinner igjennom at rådmannens ansatte har sluppet unna vanskelige spørsmål. Dette er skuffende når vi vet hvor mye det haster med å komme i gang med effektive tiltak som kan kutte utslippene.

Rogaland Revisjon har dessverre heller ikke tatt seg tid til å sjekke gjeldende statlige retningslinjer. De refererer at all fjernvarmen i Stavanger er utslippsfri. At mye av fjernvarmen i Stavanger er gassfyring, er ikke nevnt med et ord i rapporten. Fjernvarmen Lyse leverer kalles i rapporten «overskuddsvarme» og klimanøytral uten utslipp.

Sitat fra rapporten: «Revisjonen har forstått det slik at kommunen legger til grunn følgende faktorer: fjernvarme 0g/kWh.»

I Stavanger er det slik at hvis du stiller rådmannen ekstra gode spørsmål, får du ekstra unnvikende svar.

Ren svindel

Stavanger er i ferd med å opparbeide seg et tvilsomt klimarykte. Vi var den første norske byen som signerte Ordføreravtalen som handlet om å gå i front med effektive klimatiltak. Men i de syv årene som har gått, har utslippene økt.

Men enda verre, hvis store utslipp så lett kan defineres vekk, er jo utslippstallene ren svindel. Ansatte i rådmannens stab kan nå trekke på skuldrene og si at dette med utslippsfri fjernvarme er noe politikerne har bestemt. De kan vise til at Rogaland Revisjon har godkjent dette. De kan også hevde at siden forbrenningsanlegget ligger i Sandnes, er det Sandnes som har skylda, selv om energien leveres til Stavanger.

Situasjonen er alvorlig, det er lett å tro at svindelen med fjernvarme bare er en flik av problemet, og at miljørapportering i Stavanger er upålitelig. I Stavanger er det slik at hvis du stiller rådmannen ekstra gode spørsmål, får du ekstra unnvikende svar. Iallfall hvis spørsmålet kommer fra et parti i opposisjonen.

Når det gjelder Rogaland Revisjon, blir spørsmålet om det har noen hensikt å be dem granske noe som helst.

Nye folk, nye koster?

Stavanger har nå fått ny rådmann og ny miljøsjef. Per Kristian Vareide og Jane Aalhus har nå en perfekt anledning til å rydde opp. I løpet av våren skal de nemlig presentere en revidert versjon av Klima og miljøplanen fra 2010. Vi trenger en ærlig gjennomgang basert på riktige definisjoner.

Når det gjelder Rogaland Revisjon, blir spørsmålet om det har noen hensikt å be dem granske noe som helst. Har andre granskinger, for eksempel av barnevernet, blitt gjennomført på samme måte?

Men vi bør uansett gi Rogaland Revisjon en sjanse til å gjøre denne granskingen av klimaarbeidet bedre. Rapporten vi har fått fra dem skal behandles i bystyret. Der kommer jeg til å foreslå at den sendes tilbake, slik at vi kan få svar på spørsmålene som er stilt.

Les også:

Publisert:

Les også

 1. Stavanger langt bak klimamål

 2. Tvungen fjernvarme for nybygg langs sjøfronten

 3. Du bestiller, bossbilen kommer gratis hjem til deg

Mest lest akkurat nå

 1. Signalbygget på Forus skal rives. Her er de nye planene

 2. Rødt legger lokk på saken. Slik forklarer Stavanger-politikeren hvorfor hun bryter ut

 3. Elg skutt ved Sandvedparken

 4. Elbiler må betale mer

 5. Folk valfarter til Helleland for å se på det som kan bli et gruveeventyr

 6. Janoves datter synger duett med bestefar

 1. Debatt
 2. Lyse
 3. Stavanger bystyre
 4. Klima
 5. Klimautslipp