Hvordan trygge de yngste barna på nett?

NETTSIKKERHET: Stadig yngre barn står i fare for å bli utsatt for overgrep på nett. Nå må politikere komme på banen og ta ansvar for at de yngste barna får en tryggere digital hverdag.

Redd Barna etterlyser handling raskt slik at vi får på plass et bedre sikkerhetsnett rundt barna. Det gjelder i høyeste grad de yngste barna under 13 år.
  • Thale Skybak
    Leder for nasjonal politikk og kunnskap i Redd Barna
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Kripos-rapporten, Barn under 13 år som deler seksualiserte videoer, som nylig ble lagt fram, viser at små barn sprer seksualisert innhold helt frivillig. I bare et fåtall av sakene har barnet blitt forledet eller presset til å produsere videoene. Dette er en svært alvorlig utvikling.

Barnefiendtlige oppvekstmiljøer

For å forstå hvorfor dette skjer må vi se på hvilken mediehverdag barn vokser opp med. Mange av plattformene som barn bruker er laget for voksne. Tall fra Barn- og medier undersøkelsen viser at også de yngste barna bruker Youtube. Barn benytter altså plattformer som er skreddersydd til å fange vår tid og oppmerksomhet og få oss til å dele mest mulig til flest mulig.

For å fange oppmerksomheten vår kommer det forslag om stadig mer ekstremt innhold. Redd Barna-rapporten Et skada bilde av hvordan sex er, viser at mange ungdom så porno før de 13 år, og at det kan skyve grenser for hva som er vanlig, normalt og greit.

Den grenseløse virkeligheten på nett står i kontrast til småbarns behov for at voksne omsorgspersoner setter trygge rammer for hva man ser og hvem man omgås med, og voksne som er til stede og gir viktige korrektiver hvis man får lyst til dele og spre bilder.

Ikke bare et foreldreansvar

Foreldre har et stort ansvar for å støtte og veilede barn til å lære å håndtere risikoer på nett og til å ta gode forholdsregler, og ikke minst sette restriksjoner for de yngste barnas nettbruk. Men vi kan ikke bare overlate dette ansvaret til foreldre alene. Overgrep mot barn er et alvorlig samfunnsproblem, og derfor må flere tiltak iverksettes, for å bedre beskytte barn digitalt, slik at alle barn kan være trygge. Dette er vi forpliktet til i henhold til FNs barnekonvensjon.

Innsatsen for å forebygge overgrep på nett, er stykkevis og delt, viser Redd Barna rapporten, Vi ser bare toppen av isfjellet, som er en gjennomgang av kommuners kriminalitetsforebyggende arbeid med barn og ungdoms nettrisikoer. Rapporten viste at mange som jobber med ungdom uttrykte bekymring for de yngste barna som er særlig sårbare, men som ofte faller utenfor den eksisterende satsing på kriminalitetsforebyggende arbeid. Det er nødvendig og på tide å tenke helt nytt når det gjelder å utvikle arbeid for å jobbe kriminalitetsforebyggende på nett, som treffer de yngste barna og deres foreldre. Dette arbeidet må åpenbart også omfatte barns aktiviteter på nett.

Hvorfor sover strategien?

I fjor la regjeringen fram en strategi for å forebygge nettrelaterte overgrep mot barn. Denne kom til på bakgrunn av urovekkende tall og trender som viser økning i antall overgrep på nett. Det er en viktig strategi fordi den adresserer ansvar hos ulike aktører for å beskytte barn, inkludert nettaktørene selv, og viktige voksne rundt barna og ikke minst barn og unge selv.

Men siden strategien ble lagt frem har det stilnet. Redd Barna mener det er svært alvorlig at strategien ikke blir fulgt opp med tiltak, penger eller handling ett år etter at den ble lagt fram. Redd Barna etterlyser handling raskt slik at vi får på plass et bedre sikkerhetsnett rundt barna. Det gjelder i høyeste grad de yngste barna under 13 år. Her er det behov for tydelige innsats for å gi barn tilstrekkelig informasjon og kunnskap og støtte og grenser, slik at de ikke står i fare for å bli utsatt for kriminalitet. Barn og unge har rett til å være beskyttet og trygge. Dette er myndighetenes ansvar.

Publisert: