Altasaken om igjen – nå med Statnett som pådriver?

DEBATT: Alta-utbyggingen resulterte i 1979 i et folkeopprør som skapte dype arr både i folkesjelen og i politikken. Årsaken til utbyggingen var et overvurdert kraftbehov. Nå ser det ut som historien gjentar seg.

Gro Harlem Brundtland innrømmer at man overvurderte kraftbehovet på 70 og 80-tallet, da Alta-utbyggingen førte til store demonstrasjoner.
  • Sveinulf Vågene
    Rådgiver, Motvind Norge
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Ti år etter beklaget Gro Harlem Brundtland Altasaken og uttrykte seg slik: «Her var man under et tidspress på grunn av fremstillingen av kraftbehovet. Det er klart at det presset også medvirket». Brundtland sa også: «Hvis man ser tilbake på 70- og 80- tallet, var forventningene og troen på at det var nødvendig med en sterk kraftutbygging ikke fullt ut berettiget. Det kan konstateres at vi bygget ut mer enn det viste seg at kraftbehovet økte».

Påtatt hastverk og overdrevne estimat for kraftbehov – høres det kjent ut? Historien gjentar seg – nå med Statnett i hovedrollen som offentlig institusjon som har gått fullstendig av skaftet i sine beregninger av det fremtidige behovet for strøm. Uten reservasjoner og realisme presenterer de et stort fremtidig kraftbehov i sin rapport «Kortsiktig markedsanalyse 2022-2027». De snakker som om underskudd er et faktum, og at dette bare kan løses med mer vindkraft på land. Men folk er ikke dumme og flere tar nå til orde for at Statnett må komme ned på jorden i sine kraftestimater.

Bare durer på med vindkraft

I Aftenbladet 27. januar prøver Statnetts kommunikasjonssjef Christer Gilje å glatte over saken ved å lage et poeng av at Statnett aldri har pekt ut vindkraft på land som eneste løsning. Det er riktig at Statnett har nevnt energieffektivisering i en og annen bisetning. Men det blir bare festtaleprat når det ikke vektlegges og følges opp. Statnett bare durer på om at vi må ha mer vindkraft på land, som om det var deres hovedoppgave å selge inn vindkraft.

Statnetts nybakte styreleder Nils Kristian Nakstad har også vært administrerende direktør i ENOVA siden 2008. Som leder av ENOVA har han ikke engang har klart å dele ut igjen til husholdningene de 400 millionene de årlig betaler i ENOVA-avgift over strømregningen. Huseierne har gjentatte ganger kritisert ENOVA for slapp innsats på energieffektivisering. Det blir spennende å se om Nakstad vil styre Statnett bedre i folkets tjeneste enn ENOVA. Så langt ser det ikke lovende ut.

Det er også verdt å merke seg at Christian Reusch sitter i styret til Statnett. Reusch er en velrenommert advokat og partner i advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig (SVW). Problemet er at SVW også er advokatene til NORWEA, vindbransjens lobbyorganisasjon. En annen partner i SVW har i flere år vært styreleder i NORWEA. Jeg tror det ville vært både klokt og ryddig av Statnett å velge sine styremedlemmer andre steder enn fra et advokatfirma som er med og styrer lobbyorganisasjonen NORWEA – en organisasjon som har jobbet tett på kraftbransjen for å påvirke til sin fordel.

En stat i staten?

Det er betimelig å spørre hvem det egentlig er som styrer et Statnett som oppfører seg mer og mer som en stat i staten? Motvind Norge har tidligere tatt opp denne problemstillingen og krevd at Statnett må granskes. Motvind Norge representerer naturvernet. For oss er det viktig å få klarhet i om Statnetts fantasiestimater for kraftbehov betyr at de lar seg bruke som brekkstang for å legge til rette for mer vindkraft med de voldsomme naturødeleggelser det vil medføre.

Forholdet mellom stat og publikum er bygd på tillit. Publikum må tydelig kunne se at de som får offentlige posisjoner og roller arbeider for vårt felles beste. Statnetts løsslupne estimater for kraftbehov utgjør dessverre en nedtur for tilliten og et déjà vu for oss som husker det nasjonale traumet Altasaken skapte.

Publisert: